IMG_20200603_082148
2020-06-09
Vänsterpartiet överklagar utförsäljningen

Vänsterpartiet överklagar utförsäljningen

Får en kommun sälja ut lönsamma delar av allmännyttan utan att först göra en ekonomisk analys av hur försäljningen påverkar bostadsbolagets ekonomi? Det är en fråga som Vänsterpartiet nu begär att Förvaltningsrätten prövar och att man till dess att frågan är avgjord hindrar kommunen från att sälja fastigheterna. – Läser man förarbetet till Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag så finns det flera saker som pekar på att ett allmännyttigt bolag i...
WEBB-FRONT-RORINTE WEBB-FRONT-RORINTE
2020-05-04
Ingen utförsäljning under pandemin

Ingen utförsäljning under pandemin

Den S-ledda majoriteten i Ludvikahem önskar nu sälja ut delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet till ett privat investmentbolag. Detta avser man att klubba igenom mitt under rådande pandemi u...
Safsgarden-Puff Safsgarden-Puff
2020-02-26
S-besked idag – Säfsgården räddas inte av välfärdsmiljoner

S-besked idag – Säfsgården räddas inte av välfärdsmiljoner

Trots högtravande ord från finansminister Magdalena Andersson om att Socialdemokraterna alltid sätter välfärden först kom idag ett tydligt och tråkigt besked från den den S-ledda vård- och om...
Webb-VonBidrag Webb-VonBidrag
2020-02-20
Välfärdsmiljoner till Ludvika

Välfärdsmiljoner till Ludvika

Den senaste tiden har Vänsterpartiet genom att använda sin vågmästarroll i riksdagen lyckats pressa fram totalt 7,5 miljarder i extra välfärdspengar. Dels har man pressat regeringen till att i d...
Öppna förskolan Öppna förskolan
2020-02-12
Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

I Ludvika lever ett stort antal barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan tidigare visar en kartläggning från Rädda barnen att Ludvika är en av de kommuner i landet som har störst problem med bar...