stadshus01
2021-03-12
Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Efter att det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem på fredagen beslutat att bolagets vinst på över 75 miljoner ska hållas borta från beskattning genom aktiv skatteplanering begär nu Vänsterpartiet svar från finansminister Magdalena Andersson vilka åtgärder ministern tänker vidta för att förhindra att kommunalt ägda bolag genomför transaktioner enbart i syfte att slippa betala skatt. Genom att Ludvikahem skickar sitt resultat i så kallat koncernbidrag till Ludvi...
WEBB-FRONT-Habersättning WEBB-FRONT-Habersättning
2020-12-16
Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Efter fullmäktiges budgetbeslut står det nu klart att Ludvika under nästa år behöver genomföra stora nedskärningar inom såväl skola som äldreomsorg. Inom förskola, grundskola, fritidshem oc...
stadshus01 stadshus01
2020-11-27
Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

Interpellation till ansvarigt kommunalråd, Håge Persson (M) med anledning av fastighetsbolagets haltande budgetprocess När majoriteten valde att avskaffa det samordnade ansvaret för fastighetsfrå...
stadshus01 stadshus01
2020-11-18
Nej till sänkta kommunhyror ger ökade sparkrav i välfärden

Nej till sänkta kommunhyror ger ökade sparkrav i välfärden

Enligt majoritetens budgetbeslut ska Ludvika kommun nästa år spara minst 3,3 miljoner på sänkta lokalkostnader och lika mycket på minskade personalkostnader. Samtidigt vet vi att exempelvis vård...
Öppna förskolan Öppna förskolan
2020-11-17
V-förslag: Häv hyresavtalet och bygg ny förskola i Marnäs

V-förslag: Häv hyresavtalet och bygg ny förskola i Marnäs

För att komma till rätta med de alltför stora barngrupperna inom förskolan i Ludvika planerar kommunen att starta en ny förskola med 90 platser i den gamla industrifastigheten på Östra Storgata...