WEBB-FRONT-Habersättning
2019-11-13
Ludvikas vägran blir fråga för socialministern

Ludvikas vägran blir fråga för socialministern

Ludvika kommun är en av endast fyra kommuner i Sverige som vägrar betala habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet, detta trots att staten finansierar ett återinförande av ersättningen genom ett riktat statsbidrag där Ludvika två år i rad valt att inte ta emot ett stöd på omkring en miljon kronor årligen. – Vi i Vänsterpartiet har drivit frågan under flera år men Socialdemokraterna i Ludvika vägrar införa ersättningen säger oppositions...
stadshus01 stadshus01
2019-11-08
Tydlig välfärdsprofil i vårt budgetförslag

Tydlig välfärdsprofil i vårt budgetförslag

Måndagen den 11/11 antar kommunfullmäktige kommunbudgeten för 2020. Här nedan hittar du Vänsterpartiets budgetförslag – en budget med en tydlig välfärdsprofil. En konkret skillnad jämfört ...
Safsgarden-Puff Safsgarden-Puff
2019-10-15
Avlöva inte Säfsgården!

Avlöva inte Säfsgården!

Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna och Moderaterna i spetsen har beslutat om stora nedskärningar inom äldreomsorgen. Tillsammans med Sverigedemokraterna tävlar man om vem som kan ge o...
webb-gruvkontoret webb-gruvkontoret
2019-06-17
Socialdemokraternas skamliga svek mot Grängesberg – bryter ännu ett vallöfte

Socialdemokraternas skamliga svek mot Grängesberg – bryter ännu ett vallöfte

Inför valet anslöt sig Socialdemokraterna i Ludvika till Vänsterpartiets förslag om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. Först var det kommunalrådet Leif Pettersson (S) som på fö...
WEBB-SocialaInvesteringarLudvikahem WEBB-SocialaInvesteringarLudvikahem
2019-06-10
Använd skattevinsten till sociala investeringar

Använd skattevinsten till sociala investeringar

Vid nästa styrelsemöte med Ludvika Kommunfastigheter AB kommer Vänsterpartiet begära att de miljoner som Ludvikahem genom skatteplanering kunde undvika att betala i bolagsskatt för 2018 års vins...