stadshus01
2019-05-13
Vänsterpartiet begär extrainsatt styrelsemöte i fastighetsbolaget

Vänsterpartiet begär extrainsatt styrelsemöte i fastighetsbolaget

Med anledning av de nyligen framkomna uppgifterna om den kraftiga fördyrningen av ombyggnationen av f.d. dagcentralen på Ludvika gård till förskola begär Vänsterpartiet idag genom styrelseledamot Conny Bringås att styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB kallas till ett extrainsatt styrelsemöte där det ekonomiska läget i bolagets olika byggprojekt behandlas. Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen sammankallas om en ledamot så begär. Detta regleras i 8...
WEBB-FRONT-RORINTE WEBB-FRONT-RORINTE
2019-05-09
Rör inte allmännyttan, gemensam kampanj med Hyresgästföreningen

Rör inte allmännyttan, gemensam kampanj med Hyresgästföreningen

Är delar av Luvikahem på väg att säljas ut? I den nya politiska majoritetens program för Ludvika kommun står det att man ska ”se över Ludvika Hems dominans på hyresmarknaden”. I klartext b...
WEBB-FRONT-Habersättning WEBB-FRONT-Habersättning
2019-05-01
Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergqvist (S) angående tilldelade statsbidrag för införande av habiliteringsersättning

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergqvist (S) angående tilldelade statsbidrag för införande av habiliteringsersättning

På samma sätt som under 2018 har regeringen genom Socialstyrelsen beslutat att tillföra kommunsektorn totalt 350 miljoner kronor för att finansiera habiliterings-ersättning till personer i daglig...
WEBB-FRONT-Kulturskolan WEBB-FRONT-Kulturskolan
2019-04-29
Gör om, gör rätt – flytta Kulturskolan till Folkets Hus i Ludvika

Gör om, gör rätt – flytta Kulturskolan till Folkets Hus i Ludvika

Efter att Kulturskolan flyttades till Högbergsskolan kan vi idag se att behovet av nya och mer ändamålsenliga lokaler är stort. I dag är lokalsituationen ett konkret arbetsmiljöproblem för såv...
FixartjanstMatdistWEB-2019 FixartjanstMatdistWEB-2019
2019-04-09
Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

änsterpartiet vill att Ludvika kommun ska införa en kommunal fixartjänst samt återinföra matdistribution inom äldreomsorgen. Inför bolagsstämman i Ludvika kommunfastigheter presenterar nu Vän...