Hälften så dyrt - Dubbelt så bra
2017-09-06
Så löser V förskolekrisen

Så löser V förskolekrisen

Det är kö till förskolorna i Ludvika kommun Inte minst i Marnäsområdet är det idag brist på förskoleplatser. Under senare tid har därför en del mindre genomtänkta förslag på hur platsbristen kan lösas kommit fram. Ett sådant förslag, som nu riskerar att bli verklighet, är att kommunen köper den gamla långvårdsinrättningen Biskopsgården av Landstinget och bygger om vissa delar till förskola. En sådan affär kommer kosta kommunen minst 60 miljoner kronor...
webb-gruvkontoret webb-gruvkontoret
2017-08-25
Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

Utlokalisera kommunal förvaltning till gamla gruvkontoret i Grängesberg och till Brunnsvik. Det föreslår nu Vänsterpartiet i en motion till Ludvika kommunfullmäktige. Eftersom Ludvika kommun gen...
Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme - låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra - hälften så dyrt! Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme - låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra - hälften så dyrt!
2017-07-18
Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

För att lösa kommunens brist på förskoleplatser vill nu Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) förvärva Biskopsgården från Landstinget, och bygga om delar av fastigheten för att inrymma 6 styck...
170629-AntirasistisktLatjolajbanNyhammar 170629-AntirasistisktLatjolajbanNyhammar
2017-06-29
Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar

Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar

Under torsdagen deltog Vänsterpartiet Ludvika i det tvärpolitiska initiativet ”Antirasistiskt Latjolajban” som anordnades på torget i Nyhammar. Vi bjöd på närproducerad ekologisk jor...
WEBB-WP WEBB-WP
2017-04-10
Fira Första maj med Ludvikavänstern

Fira Första maj med Ludvikavänstern

Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Ludvika. Vi samlas klockan 13:00 i foajen på Folkets Hus i Ludvika. Där blir det tal av riksdagsledamoten och ...