WEBB-nodbroms
2020-01-20
Efter regeringens besked – avbryt nedskärningarna

Efter regeringens besked – avbryt nedskärningarna

De 3,5 miljarder som regeringen nu meddelar att man tänker förstärka kommunsektorn med är långt ifrån tillräckligt för att säkra välfärden, men det är ett steg i rätt riktning. För Ludvikas del innebär beskedet att kommunen lågt räknat kommer få ökade statsbidrag på 9 miljoner kronor under 2020. Tillsammans med den ospecificerade posten ”budgetreservation” på 3 miljoner innebär det att Ludvika kommun även med ett orealistiskt högt överskottsmål p...
Öppna förskolan Öppna förskolan
2020-01-16
Rädda öppna förskolan i Ludvika

Rädda öppna förskolan i Ludvika

Av besparingsskäl så vill Social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun bland annat stänga öppna förskolan i Ludvika Den budget som den styrande majoriteten beslutat ska gälla för 2020 är e...
WEBB-FRONT-Habersättning WEBB-FRONT-Habersättning
2019-12-03
Socialministern förväntar sig att Ludvika återinför habiliteringsersättning i daglig verksamhet

Socialministern förväntar sig att Ludvika återinför habiliteringsersättning i daglig verksamhet

I dag behandlade Riksdagen interpellationen från Ulla Andersson angående att Ludvika och ytterligare tre kommuner inte betalar habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. Vänsterpar...
stadshus01 stadshus01
2019-12-03
Vänsterpartiet överklagar beslutet om ny förskoletaxa

Vänsterpartiet överklagar beslutet om ny förskoletaxa

I dag har Vänsterpartiet genom ordförande Ida Friberg och oppositionsråd Lars Handegard överklagat den nya förskoletaxa som beslutades av fullmäktige den 11 november i år. Det nya förslaget in...
WEBB-FRONT-Habersättning WEBB-FRONT-Habersättning
2019-11-13
Ludvikas vägran blir fråga för socialministern

Ludvikas vägran blir fråga för socialministern

Ludvika kommun är en av endast fyra kommuner i Sverige som vägrar betala habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet, detta trots att staten finansierar ett återinförande av ersätt...