stadshus01
2019-02-18
Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Den demokratiska processen har under en längre tid åsidosatts vid rekrytering av höga chefer i Ludvika kommun. Rekryteringen av nuvarande kommunchef Jan Lindström skedde efter en stormig och långdragen process där den rekryteringsgrupp som utsetts av kommunstyrelsen inte lyckades att enas om en kandidat. Efter den rekryteringen tycks taktiken snarast vara att undvika att ha en demokratisk rekryteringsprocess. Den rekryteringsgrupp som utsågs under våren 2018 för att ...
Webb-BudgetFront Webb-BudgetFront
2019-01-22
Spara på bilar – inte på välfärdsarbetare!

Spara på bilar – inte på välfärdsarbetare!

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari beslutades om en rad besparingsåtgärder för att minska kommunens kostnader. Föga förvånande väljer den nya mitten-högermajoriteten att rikta ud...
Webb-VonBidrag Webb-VonBidrag
2018-12-16
V-förslag: höjda föreningsbidrag till pensionärs- och funktionshinderorganisationer

V-förslag: höjda föreningsbidrag till pensionärs- och funktionshinderorganisationer

Vänsterpartiet vill se en kraftig höjning av föreningsbidragen från vård- och omsorgsnämnden till pensionärs- och funktionshinderorganisationer under 2019. Anledningen är att vi anser att för...
webb-gruvkontoret webb-gruvkontoret
2018-12-11
Nu utreds kommunala jobb till Grängesberg

Nu utreds kommunala jobb till Grängesberg

Efter att den styrande majoriteten i kommunfullmäktige röstade för att anse Vänsterpartiets motion om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg besvarad, och därmed i praktiken avslog den...
Webb-BudgetFront Webb-BudgetFront
2018-11-27
Välfärdsbudget för Ett Ludvika för alla

Välfärdsbudget för Ett Ludvika för alla

Vid fullmäktiges sammanträde 26/11 antogs kommunens budget för kommande år. Den nya majoriteten antog en budget med mycket tydlig moderat stämpel. Resultatet kommer bli rejäla nedskärningar i d...