WEBB-FRONT - Jobb Grangesberg
2021-05-26
Flytta skolans kansli till Grängesberg

Flytta skolans kansli till Grängesberg

Vänsterpartiet har i flera år kämpat för att kommunala jobb ska utlokaliseras till Grängesberg. Syftet är främst att stärka Grängesberg som samhälle samt att förmå Ludvika kommun att använda de lokaler man äger i Grängesberg istället för att hyra kontorslokaler i Ludvika. Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj kommer Vänsterpartiet därför föreslå att nämnden ska inleda arbetet för att flytta skolans kansli från de hyrda lokalerna...
stadshus01 stadshus01
2021-03-12
Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Efter att det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem på fredagen beslutat att bolagets vinst på över 75 miljoner ska hållas borta från beskattning genom aktiv skatteplanering begär nu Vänsterparti...
WEBB-FRONT-Habersättning WEBB-FRONT-Habersättning
2020-12-16
Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Efter fullmäktiges budgetbeslut står det nu klart att Ludvika under nästa år behöver genomföra stora nedskärningar inom såväl skola som äldreomsorg. Inom förskola, grundskola, fritidshem oc...
stadshus01 stadshus01
2020-11-27
Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

Interpellation till ansvarigt kommunalråd, Håge Persson (M) med anledning av fastighetsbolagets haltande budgetprocess När majoriteten valde att avskaffa det samordnade ansvaret för fastighetsfrå...
stadshus01 stadshus01
2020-11-18
Nej till sänkta kommunhyror ger ökade sparkrav i välfärden

Nej till sänkta kommunhyror ger ökade sparkrav i välfärden

Enligt majoritetens budgetbeslut ska Ludvika kommun nästa år spara minst 3,3 miljoner på sänkta lokalkostnader och lika mycket på minskade personalkostnader. Samtidigt vet vi att exempelvis vård...