safsgarden01
2018-08-21
Ökat självstyre inom äldreomsorgen i Fredriksberg

Ökat självstyre inom äldreomsorgen i Fredriksberg

Vänsterpartiet i Ludvika vill se ett ökat personalinflytande inom den kommunala verksamheten. Vi tror att modellen med icke-vinstdrivande personalkooperativ kan berika den kommunala verksamheten, och att ett ökat inflytande på jobbet leder till både lägre sjukfrånvaro, större arbetsglädje och att nya och bättre arbetssätt kan växa fram. Därför har vi nu lämnat in en motion om detta till kommunfullmäktige i Ludvika. Vi vill låta äldreomsorgen i Fredriksberg (...
Ynkligt inte återinföra flitpeng Ynkligt inte återinföra flitpeng
2018-05-04
Ynkligt att inte återinföra flitpeng

Ynkligt att inte återinföra flitpeng

I höstens budgetuppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet kom man överens om att habiliteringsersättning i daglig verksamhet ska lagstadgas samt att staten skjuter till 350 miljoner till ko...
Hälften så dyrt - Dubbelt så bra Hälften så dyrt - Dubbelt så bra
2017-09-06
Så löser V förskolekrisen

Så löser V förskolekrisen

Det är kö till förskolorna i Ludvika kommun Inte minst i Marnäsområdet är det idag brist på förskoleplatser. Under senare tid har därför en del mindre genomtänkta förslag på hur platsbris...
webb-gruvkontoret webb-gruvkontoret
2017-08-25
Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

Utlokalisera kommunal förvaltning till gamla gruvkontoret i Grängesberg och till Brunnsvik. Det föreslår nu Vänsterpartiet i en motion till Ludvika kommunfullmäktige. Eftersom Ludvika kommun gen...
Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme - låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra - hälften så dyrt! Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme - låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra - hälften så dyrt!
2017-07-18
Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

För att lösa kommunens brist på förskoleplatser vill nu Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) förvärva Biskopsgården från Landstinget, och bygga om delar av fastigheten för att inrymma 6 styck...