web_vbkraft01
2019-03-16
Prioritera välfärden, dela ut vinsten från 2018

Prioritera välfärden, dela ut vinsten från 2018

På måndag den 18 mars hålls bolagsstämma för det helägda kommunala bolaget VB Kraft. På stämman ska årsredovisningen antas och kommunens ägarombud ska bestämma vad som ska göras med den vinst som uppstått i bolaget. Totalt finns det balanserade vinstmedel på strax över 20 miljoner, som stämman ska besluta om. Mot bakgrund av att kommunen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge där man tvingas dra in på allt från Dan Andersson-vecka till äldreomsorg och s...
stadshus01 stadshus01
2019-03-04
Inför kvällens fullmäktige: V kommer begära återremiss

Inför kvällens fullmäktige: V kommer begära återremiss

Vid kvällens kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiet begära återremiss av ärendet om ägardirektiv för de kommunala bolagen. Vi gör gemensam sak med Miljöpartiet och hoppas att de socialdemok...
stadshus01 stadshus01
2019-02-27
Lämna inte makten över investeringarna till ett slutet styrelserum! 

Lämna inte makten över investeringarna till ett slutet styrelserum! 

Om ett kommunalt bolag, exempelvis Ludvikahem eller VB Kraft vill göra en större investering, köpa eller sälja något som överstiger 10 miljoner krävs det i dag ett beslut i kommunfullmäktige. ...
stadshus01 stadshus01
2019-02-18
Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Den demokratiska processen har under en längre tid åsidosatts vid rekrytering av höga chefer i Ludvika kommun. Rekryteringen av nuvarande kommunchef Jan Lindström skedde efter en stormig och lång...
Webb-BudgetFront Webb-BudgetFront
2019-01-22
Spara på bilar – inte på välfärdsarbetare!

Spara på bilar – inte på välfärdsarbetare!

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari beslutades om en rad besparingsåtgärder för att minska kommunens kostnader. Föga förvånande väljer den nya mitten-högermajoriteten att rikta ud...