IMG_20210523_162535
2021-07-01
Beslut på 70 miljoner ska fattas i fullmäktige, inte i slutna styrelserum

Beslut på 70 miljoner ska fattas i fullmäktige, inte i slutna styrelserum

Vänsterpartiet är starkt kritiska till att Ludvika kommunfastigheter i ett beslut fattat långt från offentlighetens ljus bundit upp kommunen och skattebetalarna att under de kommande 20 åren hyra Seco Tools-fastigheten som förskola till en kostnad av 70 miljoner kronor. Förutom att den gamla industrilokalen är ett svårslaget dåligt val av förskolelokal så är det fullständigt oacceptabelt att så stora ekonomiska beslut fattas i slutna styrelserum. Den typen av s...
WEBB-FRONT - Jobb Grangesberg WEBB-FRONT - Jobb Grangesberg
2021-05-26
Flytta skolans kansli till Grängesberg

Flytta skolans kansli till Grängesberg

Vänsterpartiet har i flera år kämpat för att kommunala jobb ska utlokaliseras till Grängesberg. Syftet är främst att stärka Grängesberg som samhälle samt att förmå Ludvika kommun att anvä...
stadshus01 stadshus01
2021-03-12
Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Efter att det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem på fredagen beslutat att bolagets vinst på över 75 miljoner ska hållas borta från beskattning genom aktiv skatteplanering begär nu Vänsterparti...
WEBB-FRONT-Habersättning WEBB-FRONT-Habersättning
2020-12-16
Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Efter fullmäktiges budgetbeslut står det nu klart att Ludvika under nästa år behöver genomföra stora nedskärningar inom såväl skola som äldreomsorg. Inom förskola, grundskola, fritidshem oc...
stadshus01 stadshus01
2020-11-27
Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

Interpellation till ansvarigt kommunalråd, Håge Persson (M) med anledning av fastighetsbolagets haltande budgetprocess När majoriteten valde att avskaffa det samordnade ansvaret för fastighetsfrå...