webb-gruvkontoret
2019-06-17
Socialdemokraternas skamliga svek mot Grängesberg – bryter ännu ett vallöfte

Socialdemokraternas skamliga svek mot Grängesberg – bryter ännu ett vallöfte

Inför valet anslöt sig Socialdemokraterna i Ludvika till Vänsterpartiets förslag om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. Först var det kommunalrådet Leif Pettersson (S) som på första maj meddelade att Socialdemokraterna om de får fortsätta att styra kommunen ska utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. När sedan det socialdemokratiska valprogrammet ”Vår framtida Ludvika kommun” presenterades kunde man bland annat läsa att ett av tio lokala...
WEBB-SocialaInvesteringarLudvikahem WEBB-SocialaInvesteringarLudvikahem
2019-06-10
Använd skattevinsten till sociala investeringar

Använd skattevinsten till sociala investeringar

Vid nästa styrelsemöte med Ludvika Kommunfastigheter AB kommer Vänsterpartiet begära att de miljoner som Ludvikahem genom skatteplanering kunde undvika att betala i bolagsskatt för 2018 års vins...
WEB-Fordon01 WEB-Fordon01
2019-06-08
Fossilfri och kostnadseffektiv fordonsflotta efter bifall av V-motion

Fossilfri och kostnadseffektiv fordonsflotta efter bifall av V-motion

Vid fullmäktiges senaste möte bifölls Vänsterpartiets motion ”Effektiv och fossilfri fordonsflotta”. Nu ska Ludvika kommun skaffa en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta. A...
stadshus01 stadshus01
2019-05-28
Välfärd och arbetsmarknad i fokus i V-budget

Välfärd och arbetsmarknad i fokus i V-budget

Inför budgetfullmäktige den 3 juni presenterar Vänsterpartiet idag sitt budgetförslag för 2020. En budget som sätter stort fokus på välfärd och jobbskapande åtgärder. – Till skillnad ...
stadshus01 stadshus01
2019-05-13
Vänsterpartiet begär extrainsatt styrelsemöte i fastighetsbolaget

Vänsterpartiet begär extrainsatt styrelsemöte i fastighetsbolaget

Med anledning av de nyligen framkomna uppgifterna om den kraftiga fördyrningen av ombyggnationen av f.d. dagcentralen på Ludvika gård till förskola begär Vänsterpartiet idag genom styrelseledamo...