FixartjanstMatdistWEB-2019
2019-04-09
Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

änsterpartiet vill att Ludvika kommun ska införa en kommunal fixartjänst samt återinföra matdistribution inom äldreomsorgen. Inför bolagsstämman i Ludvika kommunfastigheter presenterar nu Vänsterpartiet ett konkret förslag på hur detta kan finansieras. Vårt förslag kommer att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst och korttidsvård och leda till en välkommen extra service till den äldre delen av befolkningen. Förslaget ligger också v...
web_vbkraft01 web_vbkraft01
2019-03-16
Prioritera välfärden, dela ut vinsten från 2018

Prioritera välfärden, dela ut vinsten från 2018

På måndag den 18 mars hålls bolagsstämma för det helägda kommunala bolaget VB Kraft. På stämman ska årsredovisningen antas och kommunens ägarombud ska bestämma vad som ska göras med den vi...
stadshus01 stadshus01
2019-03-04
Inför kvällens fullmäktige: V kommer begära återremiss

Inför kvällens fullmäktige: V kommer begära återremiss

Vid kvällens kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiet begära återremiss av ärendet om ägardirektiv för de kommunala bolagen. Vi gör gemensam sak med Miljöpartiet och hoppas att de socialdemok...
stadshus01 stadshus01
2019-02-27
Lämna inte makten över investeringarna till ett slutet styrelserum! 

Lämna inte makten över investeringarna till ett slutet styrelserum! 

Om ett kommunalt bolag, exempelvis Ludvikahem eller VB Kraft vill göra en större investering, köpa eller sälja något som överstiger 10 miljoner krävs det i dag ett beslut i kommunfullmäktige. ...
stadshus01 stadshus01
2019-02-18
Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Den demokratiska processen har under en längre tid åsidosatts vid rekrytering av höga chefer i Ludvika kommun. Rekryteringen av nuvarande kommunchef Jan Lindström skedde efter en stormig och lång...