Motioner

Lokalproducerat, Ekologiskt och Rättvisemärkt på torget.

Vänsterpartiets motion om lokalproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt på torget behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, torsdag 24 april.

Motion
angående

Lokalproducerat, Ekologiskt och Rättvisemärkt på torget.
På många orter med ett torg i centrum har man börjat upplåta handeln under en veckodag för lokalproducerade, ekologiska och rättvisemärkta varor.Vi ser det som ett led i utvecklingen för ett hållbart samhälle!

Vi föreslår att
Kommunstyrelsen får i uppdrag
att undersöka möjligheten att upplåta Garvarns torg under en veckodag för handel med lokalproducerade, ekologiska och rättvisemärkta varor.

2007-09-27
Vänsterpartiet Ludvika – Grängesberg

Share Button

Kommentarer är avstängda.