Artiklar

Ludvika Fairtrade City på gång!

Läs artikel i Dala demokraten:
http://www.dalademokraten.se/Nyheter/Ludvika/2008/63894/63896/
Ludvika-kommun-gar-mot-rattvisare-handel/

Ludvika kommun går mot rättvisare handel?
Rättvisemärktambassadör Lena Högberg önskar att få vetskap om fler
kaféer, restauranger och hotell i kommunen som har Rättvisemärkt kaffe.
Att Café Engel serverar Rättvisemärkt känner hon redan till:
— Det här är en bättre produkt att servera kunderna.

[Ludvika]

6/3/2008 5:50:00 AM

Ludvika kommun verkar kunna gå mot att bli en ”Fairtrade City”.
Det
betyder att kommunen har en etisk policy i sina upphandlingar, och att
minimikrav ställs på utbudet och konsumtionen av Rättvisemärkta
produkter i kommunen.
– Jag tror inte att det ska behöva vara så
långt kvar till att Ludvika kommun uppfyller kraven, säger Lena Högberg
som är Rättvisemärktambassadör och cirkelledare för en studiecirkel om
Rättvisemärkt som ABF och församlingen i Grangärde anordnar.


Hon har tillsammans med andra i studiecirkeln jämfört läget i Ludvika
med de krav som ställs för att en kommun av Ludvikas storlek ska bli
Fairtrade City-certifierat.
En
motion har också skrivits av medlemmar från vänsterpartiet och
miljöpartiet där de förespråkar att Ludvika kommun ska jobba för saken.

Olika villkor

Villkoren för att Ludvika kommun ska bli en Fairtrade city är till exempel:
På kommunen

Att kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter, eller
motsvarande, i kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som
möjligt. Aktuella produkter att förändra inköpen av kan vara frukter,
te, kaffe och socker.
– Att kommunledningen ser över hur kommunen kan bli ännu mer etisk i sina inköp.
På utbudet av Rättvisemärkt
– Ett utbud av minst 40 Rättvisemärkta, eller motsvarande produkter, fördelat på fem butiker.
– Minst fyra kaféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt eller motsvarande kaffe.
På arbetsplatser och organisationer
– Minst 20 arbetsplatser ska konsumera minst en Rättvisemärkt eller motsvarande produkt.
Om förbättring
– En kommun som certifierats som Fairtrade City ska varje år öka sin etiska konsumtion.
– Samtidigt ska ett kontinuerligt informationsarbete öka medvetenheten hos konsumenterna.

Kommunens upphandling

Lena Högberg menar att det inte ska vara några problem med de kriterier som ställs på kommunens butiker.
– Men vi vill få veta om fler kaféer och restauranger har Rättvisemärkt kaffe, säger hon.
Mariana
Hasselström som är inköpare på kommunen tror inte heller att det ska
vara några problem när det gäller upphandlingen i kommunen.
– Det
kan inte vara så stora volymer som det handlar om vid inköpen. Jag tror
inte att det skulle innebära någon jättekostnad för kommunen, men det
är klart att lite dyrare blir det, säger hon.
Personligen är hon för att kommunen ska arbeta för en certifiering.
– Det är värt ett försök. Det är inte rätt att vi ska öka vår välfärd på andras bekostnad.

Svar på motion

Kommunledningskontoret har nu svarat på den
motion som ställts, och man ställer sig positiv till att kommunen ska
bidra i arbetet för att för att Ludvika kommun ska bli en Fairtrade
City.
”Att driva ett arbete för en Fairtrade City-diplomering ger
en tydlig image för kommunen som ansvarstagande för sin konsumtion”
skriver kommunledningen i sitt svar undertecknat av tillförordnade
kommunchefen Lars Hellsing. Där står också:
”Beträffande etiska
krav vid upphandlingar kan det i inköpspolicyn skrivas in att sociala
och etiska krav ska tas i de upphandlingar som är relevanta och där så
är möjligt.”

ANDERS BJÖRKLUND

Share Button

Kommentarer är avstängda.