Artiklar

Integrationspris 2008

Integrationspriset delas ut till den person, organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen.
Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund.

En av kommunfullmäktige vald jury beslutar om mottagare av priset. Priset, 10 000 kronor och ett diplom, delas ut på kommunens integrationsdag den 24 oktober.

Alla som är bosatta i Ludvika kommun kan lämna förslag på pristagare. Förslaget ska motiveras kort.

Senast måndagen den 29 september ska förslag på pristagare vara stadshuset, Ludvika kommun, 771 82 Ludvika tillhanda. Alternativt sänd via e-post till info@ludvika.se

Not. Integrationpriset är resultatet av en motion från Vänsterpartiet Ludvika – Grängesberg.

Läs mer om regler för integrationspriset
http://www.ludvika.se/toppmeny/kommunen/forvaltningar/kommunledningskontoret/kanslienheten/integrationspris2008.4.76bb441211bc3e4315e8000140436.html

Share Button

Kommentarer är avstängda.