Motioner

30 timmars förskola

Vänsterpartiet har i dag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa 30 timmars förskola för alla barn i Ludvika kommun. Vi gör detta då vi ser flera problem med den 15-timmarsgräns som i dag finns för barn till arbetslösa och barn vars föräldrar är föräldralediga med annat barn.

Vi menar bland annat att varje barn ska ha rätt att äta lunch inom den kommunala förskolan, vilket i dag sällan är fallet om man har en arbetslös förälder. Det är inte rimligt att barn till arbetslösa, som oftast är de vars familjer har de minska ekonomiska marginalerna, tvingas gå hem när deras kompisar ska sätta sig och äta.

– Tiden på förskolan och den sociala gemenskap det innebär för barnen är väldigt viktigt i barns utveckling och det är inte rimligt att barn till arbetslösa begränsas till så lite som 15 timmar, säger Lars Handegard, ordförande för Vänsterpartiet i Ludvika.

Ska föräldrar som saknar jobb dessutom få en rimlig möjlighet att hinna med jobbsökande behöver också 15-timmarsgränsen utökas till 30 timmar.

Vänsterpartiet vill även att kommunen utreder behovet av förskola på kvällar, nätter och helger. Finns behovet bör dagens ”hemma hos”-verksamhet flyttas till någon av kommunens förskolor istället. Det behöver även bli bättre med informationen om den ”hemma hos”-verksamhet på obekväma tider som redan finns i kommunen. Detta för att se om man från kommunens sida kan underlätta för exempelvis skiftjobbande föräldrar.

– Vi ser detta som en viktig rättvisefråga och ser samtidigt att detta ger arbetslösa småbarnsföräldrar förbättrade förutsättningar för att lyckas få ett jobb, avslutar Lars Handegard.

Share Button

Kommentarer är avstängda.