Kalendarium

Låt Ludvika ta täten

Just nu pågår kommunens miljövecka där man på olika sätt uppmärksammar det helt nödvändiga behovet av att ställa om samhället i en riktning som är ekologiskt hållbar. Som kommunens röda miljöparti har vi länge varit drivande i arbetet med att ställa om Ludvika till en ekologiskt hållbar kommun. Vi har bland annat drivit igenom att kommunen blivit Fair Trade-certifierad samt är initiativtagare till den torghandel av ekologiska och närproducerade varor som sker på Garvarns Torg.

Under hösten gjorde Vänsterpartiet i Ludvika en egen utredning kring förutsättningarna för kommunal solelproduktion. Detta resulterade i ett första steg i en motion till fullmäktige där vi föreslår en investering i kommunala solelanläggningar på 400 kW. Vi ser detta som ett första steg i att öka kommunens självförsörjning genom egenproducerad solkraft.
Kommunens båda bolag, Ludvikahem och Ludvika kommunfastigheter köper årligen över 20.000 MWh (20.000.000 kWh) el och äger samtidigt betydande takytor. Att producera sin egen el med solceller leder till lägre – och långsiktigt förutsägbara elpriser samtidigt som det är ett viktigt led i att ställa om vår energiproduktion. Genom kommunala investeringar i solel räknar vi även med att inspirera både privatpersoner och lokala företag att göra det samma.

Vi ser också att Ludvika som kommun har en närmast unik möjlighet att bli ledande inom solel i Sverige tack vare företag som ABB och STRI. Vi vill därför undersöka möjligheterna att inom ramen för VBU starta en Yrkeshögskoleutbildning inom solelteknik. Genom denna utbildning sätter vi Ludvika på kartan och skapar förutsättning för framtidens gröna teknikjobb i kommunen.

Vänsterpartiet i Ludvika vill också använda kommunens ägarinflytande i VB Energi för att där öka produktionen av sol- och vindkraft.

På årsmötet den 30 mars kommer Vänsterpartiet i Ludvika att anta ett lokalt klimatpolitiskt program för kommande mandatperiod. Vi har under många år varit pådrivande i miljöfrågor i kommunen, och kommer även fortsättningsvis att prioritera detta för vår gemensamma framtid helt avgörande arbete.

För Vänsterpartiet i Ludvika

Lars Handegard
Ordförande

Share Button

Kommentarer är avstängda.