Motioner

Ludvika inför 30 timmars förskola för alla barn

I dag röstade en majoritet i kommunfullmäktige för att bifalla Vänsterpartiets motion om 30 timmars förskola för alla barn. Vänsterpartiets förhoppning är att denna förändring ska kunna träda i kraft efter semestern. Förslaget innebär att alla barn i kommunen ges en mer likvärdig förskola. För Vänsterpartiet har det varit helt centralt att barn till arbetslösa, som redan har de sämsta förutsättningarna att lyckas väl i fortsatta studier, ska få ökad tid på förskolan. Nästa steg i förskolepolitiken blir att minska barngruppernas storlek  – ett arbete som är högt prioriterat i Vänsterpartiet på såväl nationell som kommunal nivå.

Share Button

Kommentarer är avstängda.