Motioner

Utred förutsättningarna för Brunnsvik

Under våren har frågan om ett kommunalt övertagande av fastigheterna vid f.d. Brunnsviks folkhögskola diskuterats en hel del i Ludvika. Från vänsterpartiets sida har vi från början varit väldigt tydliga med två saker. Dels är det fullständigt nödvändigt med en ordentlig plan för hur framtida verksamhet ska kunna utvecklas på Brunnsvik – vi behöver identifiera konkreta användningsområden och sedan kostnadsberäkna dessa. Först när en sådan plan finns är det möjligt att ta ställning för eller emot ett kommunalt engagemang på Brunnsvik.

Vilka dessa användningsområden är, och hur en eventuell kommunal inblandning ska se ut är något som behöver utredas på ett kommunövergripande sätt. Därför vill vi att en sådan utredning leds från kommunstyrelsen, där man kan samla olika intressenter såsom lokalt näringsliv, utbildningsväsende, föreningsliv, och kommunala förvaltningar.

– Vi har även från första början varit tydliga med att vi vill se en rejäl klimatsatsning på Brunnsvik. Den av oss tidigare föreslagna satsningen på en YH-utbildning i solelteknik skulle med fördel kunna placeras på Brunnsvik, samtidigt som fastigheterna innehåller gott om tak att klä med solceller och markyta där man skulle kunna bygga en solelpark sager Lars Handegard, ordförande för Vänsterpartiet i en kommentar.

Därför har vi idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår en sådan utredning. När en ordentlig utredning sedan finns på plats, tillsammans med en ordentlig kostnadskalkyl är vi beredda att diskutera sakfrågan om huruvida kommunen ska engagera sig i Brunnsvik eller ej.

 

Läs motionen om utredning av Brunnsvik här

Läs vårt tidigare förslag om YH-utbildning i solelteknik här

Share Button

Kommentarer är avstängda.