Motioner

Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

Annons 1 - Lokaler - Grängesberg

Utlokalisera kommunal förvaltning till gamla gruvkontoret i Grängesberg och till Brunnsvik. Det föreslår nu Vänsterpartiet i en motion till Ludvika kommunfullmäktige.

Eftersom Ludvika kommun genom sina bolag Ludvika Kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB äger ett stort antal tomställda kontorsutrymmen både vid gamla gruvkontoret i Grängesberg och vid den gamla folkhögskolan i Brunnsvik föreslår nu Vänsterpartiet i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda ett arbete med att utlokalisera kommunal administration till dessa båda kommundelar.

Istället för att investera stora summor i ombyggnation vid förvaltningshusen Folkets hus och Marnäsliden i centrala Ludvika vill Vänsterpartiet flytta kommunal förvaltning till andra kommundelar, där kommunen redan äger tomma kontorsutrymmen.

Förutom en ekonomisk besparing ser Vänsterpartiet att man på detta sätt både kan stärka kommundelarna Grängesberg och Brunnsvik och samtidigt frigöra utrymmen i det centralt belägna Folkets Hus för Västerbergslagens kulturskola och annan medborgarnära verksamhet såsom Frändskapshuset och näringslivsverksamhet.

Det finns idag även kommunal förvaltning som huserar i bostadshus, exempelvis vid Skogsrundan i Marnäs. Genom att flytta delar av kommunens administration till Brunnsvik och Grängesberg kan dessa lokaler frigöras, och omvandlas till bostäder – något som det i dagsläget råder brist på i Ludvika.

Läs motionen här

 

Share Button

Kommentarer är avstängda.