Nyheter

Så löser V förskolekrisen

Hälften så dyrt - Dubbelt så bra

Det är kö till förskolorna i Ludvika kommun

Inte minst i Marnäsområdet är det idag brist på förskoleplatser. Under senare tid har därför en del mindre genomtänkta förslag på hur platsbristen kan lösas kommit fram. Ett sådant förslag, som nu riskerar att bli verklighet, är att kommunen köper den gamla långvårdsinrättningen Biskopsgården av Landstinget och bygger om vissa delar till förskola.

En sådan affär kommer kosta kommunen minst 60 miljoner kronor. Vi i Vänsterpartiet menar att det är en onödigt dyr lösning med en dålig geografisk placering. Vi har ett förslag som är mycket bättre – både för förskoleverksamheten och för skattebetalarna.

På kort sikt – hyr lokaler

Platsbristen behöver lösas här och nu. Samtidigt är prognoserna om hur behoven ser ut i framtiden väldigt osäkra. Därför menar vi att det bästa kommunen kan göra nu är att hyra lokaler för förskoleverksamhet. På så vis kan man snabbt kan komma igång utan stora investeringar och samtidigt minimera risken för att vi om några år står med en massa halv-
tomma lokaler som vi inte behöver men ändå måste betala för.

Därför tycker vi att man ska teckna ett kortvarigt hyresavtal med Landstinget och hyra delar av Biskopsgården. Utan allt för stora kostnader kan tre avdelningar iordningställas där. Om man behöver ytterligare avdelningar menar vi att man kan hyra in en tillfällig modulförskola under några år.

En sådan modulförskola skulle förslagsvis kunna placeras på Grågåsvägen, mitt emot Hillängens förskola, där det idag finns en miljöstation. Leveranstiden för en modulförskola är 4-6 veckor. Därtill kommer viss tid för bygglovshantering, förberedelser med vatten, avlopp och el m.m. Detta är förmodligen den absolut snabbaste lösningen för att få fram fler förskolelokaler i Marnäsområdet.

En sådan förskola skulle dessutom kunna samnyttja exempelvis utemiljö samt ha ett nära samarbete med Hillängens förskola, som i så fall blir den tillfälliga förskolans närmaste granne.

På lång sikt – en nybyggd förskola i Marnäs

En mer långsiktig lösning, som vi tror är nödvändig på några års sikt är att bygga en helt ny förskola i Marnäs. Vi tycker att man, den dag Marnässkolan ska rivas, ska bygga en helt ny förskola vid den nuvarande personalparkeringen på skolan (området närmast Marnäs torg).

Vi vill välja en färdig lösning i trä, som både ger låga investeringskostnader och låg driftkostnad samtidigt som man får lokaler som är byggda just för att vara förskola. En helt ny 6-avdelningars förskola av denna typ kostar ungefär 30 miljoner kronor att bygga.

Det är alltså hälften så mycket som Biskopsgården kommer att kosta, och då får man både bättre lokaler och en mycket bättre geografisk placering. Den dag kommunens behov av förskoleplatser minskar kan den nya förskolan i Marnäs användas för att avlasta även centrala Ludvika. Då kan någon mindre förskola där stängas och exempelvis konverteras till bostäder.

Utveckla Marnäsområdet

Det är viktigt att utveckla Marnäsområdet. Just nu pågår bygget av en ny fin F-6 skola, och på sikt planeras en ny fin aktivitetshall samtidigt som bostadsområdet växer. Vi menar att en ny förskola i anslutning till Marnäs torg ytterligare bidrar till att stärka och utveckla Marnäs.

Att tillfälligt lösa platsbristen genom hyreslösningar och långsiktigt genom att bygga en helt ny förskola är mycket bättre både för förskoleverksamheten och för skattebetalarna, jämfört med att investera minst 60
miljoner i Biskopsgården

 

Vårt förslag är helt enkelt:
Hälften så dyrt men ändå dubbelt så bra

Mer information
Läs vårt tidigare uttalande ”Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården”

Share Button

Kommentarer är avstängda.