Artiklar

Ynkligt att inte återinföra flitpeng

I höstens budgetuppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet kom man överens om att habiliteringsersättning i daglig verksamhet ska lagstadgas samt att staten skjuter till 350 miljoner till kommunerna för att finansiera reformen. Ludvika har tilldelats en miljon kronor för att kunna återinföra ersättningen, som några år tidigare avskaffades av besparingsskäl.
Enligt uppgift från SVT betalar idag 271 av landets 290 kommuner ut habiliteringsersättning i daglig verksamhet. Syftet med ersättningen är att stimulera till ett ökat deltagande, samt att stärka självkänslan hos deltagarna. Ansvarig S-minister beskriver satsningen som en viktig social reform där man sätter satsningar på svaga grupper före borgerliga skattesänkningar. Så sker också i nästan alla rödgröna kommuner.
I Ludvika verkar dock regeringspartierna ha en helt annan uppfattning än sina partikamrater i regering och riksdag. Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 april föreslog Vänsterpartiet att kommunen ska ta emot stödet från staten och återinföra stödet. Det röstade S och Mp med stöd av alliansen nej till.
Argumenten är att man vill undvika att i framtiden behöva avskaffa ersättningen av besparingsskäl vid regeringsskifte efter valet. Det andra är att man vill avvakta en pågående LSS-utredning där det ses över om ersättningen ska lagstadgas eller om det räcker att ge kommunerna pengar för att införa den. Agerande i Ludvika visar tydligt behovet av att regeringen pekar med hela handen och lagstadgar ersättningen.
Det är ett minst sagt märkligt argument att avstå socialt framåtsyftande reformer med argumentet att om borgarna tar över så kan reformen skrotas. Ska vi av samma anledning avstå från att använda de delar av välfärdsmiljarderna och stöden för ökad bemanning inom äldreomsorgen som kommunen erhåller? Ska vi avstå extrajobben? De försvinner också vid ett regeringsskifte.
Med en sådan inställning i arbetarrörelsens tidiga historia hade välfärdsstaten aldrig blivit verklighet. Ludvika borde inte vara en av de 19 kommuner i landet som inte ger deltagarna i daglig verksamhet flitpeng. Att inte vara beredd att återinföra flitpengen ens när staten betalar är ynkligt.
Lars Handegard
Kommunalråd

Nall Anneli Bringås
Ordförande

Vänsterpartiet Ludvika

 

Share Button

Kommentarer är avstängda.