Kalendarium

Ökat självstyre inom äldreomsorgen i Fredriksberg

Vänsterpartiet i Ludvika vill se ett ökat personalinflytande inom den kommunala verksamheten. Vi tror att modellen med icke-vinstdrivande personalkooperativ kan berika den kommunala verksamheten, och att ett ökat inflytande på jobbet leder till både lägre sjukfrånvaro, större arbetsglädje och att nya och bättre arbetssätt kan växa fram. Därför har vi nu lämnat in en motion om detta till kommunfullmäktige i Ludvika.

Vi vill låta äldreomsorgen i Fredriksberg (det särskilda boendet Säfsgården och hemtjänstgruppen i Fredriksberg) utveckla till en självstyrande enhet inom den kommunala förvaltningen, med en övergång till personalkooperativ som mål.

Klicka här för att läsa motionen

Share Button

Kommentarer är avstängda.