Artiklar

Upp till bevis Socialdemokrater

WEBB_Grangesberg_Avlang

Efter att i valrörelsen ha kopierat Vänsterpartiets förslag om att flytta kommunala jobb till Grängesberg valde de socialdemokratiska ledamöterna något förvånande att inte stödja förslaget när det sedan kom till fullmäktige för beslut i oktober. Istället hänvisade man till att samhällsbyggnadsnämnden borde hantera frågan själva. Därför lyfte Vänsterpartiets representant den 21 november frågan på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och ville att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att skyndsamt ta fram en konkret tidsplan för hur kommunala jobb kan flyttas till Grängesberg.

Även denna gång blev det kalla handen från bland annat de S-märkta ledamöterna. Trots att ärendet precis har beretts i kommunen och trots att fullmäktige redan konstaterat att det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att hantera kommunens fastighetsfrågor valde man istället att remittera ärendet till nämndens ordförandeberedning. Ett helt onödigt och tidskrävande steg som bara kan ha i syfte att lägga frågan i långbänk.

Leif Pettersson (S) ord i fullmäktige om att S står fast vid sitt vallöfte och tänker jobba för kommunala jobb till Grängesberg visade sig mest vara tomma ord. Precis som så mycket annat i det socialdemokratiska valprogrammet verkar det vara ett löfte med kort bäst före datum.

Vi ser nu fram emot en snabb beredning av frågan – allt finns ju redan klart sedan frågan nyligen var till fullmäktige. Vi förväntar oss sedan att socialdemokraterna står fast vid sitt vallöfte och flyttar jobb till Grängesberg. Tills dess att beslut är taget kommer vänsterpartiet bedriva kampanj i Grängesberg. Vi kommer finnas på plats under helgerna och samla namn med krav på utlokalisering, samt dela flygblad med information om vår kamp för utlokalisering.

Vi ger oss inte. Jobben ska till Gruvkontoret.

Lars Handegard
Kommunalråd
Vänsterpartiet

 

Följande yrkanden lämnades av vår representant Jan Larsson på dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden i Ludvika kommun. Istället valde övriga partier att remittera ärendet till ordförandeberedning.

 

Att samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att skyndsamt och i samråd med LKFAB utformar en konkret tidsplan för hur kommunala jobb kan utlokaliseras från Ludvika till gruvkontoret i Grängesberg

 

Att förvaltningen återrapporterar hur arbetet fortlöper till samhällsbyggnadsnämnden senast vid nämndens sammanträde i maj 2019

Share Button

Skriv en kommentar

WP-SpamFree by Pole Position Marketing