Artiklar

Välfärdsbudget för Ett Ludvika för alla

Vid fullmäktiges sammanträde 26/11 antogs kommunens budget för kommande år. Den nya majoriteten antog en budget med mycket tydlig moderat stämpel. Resultatet kommer bli rejäla nedskärningar i den kommunala välfärden. Bland annat saknas närmare 14 miljoner kronor inom äldreomsorgen till nästa år. Vänsterpartiet väljer i sin budget att prioritera att stärka välfärden. Några exempel från vår budget

  • Införande av fixartjänst genom socialt företag
  • Återinförande av matdistribution genom socialt företag
  • Extrasatsningar på jobbskapande åtgärder, totalt ca 13 miljoner (extra anslag VBU, jobbsatsning kommunstyrelsen samt upphandling av fixartjänst och matdistribution genom socialt företag)
  • Nej till sänkt bemanning och besparingar inom äldreomsorgen och nej till att stänga ett särskilt boende (Säfsgården diskuteras)
  • Satsning på friskvårdsprojekt inom äldreomsorgen med 1 miljon
  • Återinförande av habiliteringsersättning i daglig verksamhet – det är en skam att Ludvika som en av ytterst få kommuner i landet säger nej till detta
  • Nej till utbyggnad av kontorsplatser i Ludvika – vi vill istället utlokalisera jobb till Gruvkontoret i Grängesberg
  • Ökad satsning på förnybar energi. Ökad takt i solelutbyggnad på kommunala förvaltningsfastigheter, projekt med hyresgästnära solel i allmännyttan samt projektering av vindkraft och solel i helägda VB Kraft
  • Ny stor lekplats samt mötesplats med grillmöjlighet och utegym i Marnäsområdet i Ludvikahems regi
  • Förslag på strukturella besparingar som inte slår mot välfärden men som kan spara 100 miljoner åren 2020-2022

Som enda parti väljer vi att prioritera välfärden (nej till sänkt bemanning i äldreomsorgen) och extra jobbskapande åtgärder för att sänka kommunens sociala kostnader. Detta finansierar vi genom att sänka kommunens överskottsmål från 2% till 1%. De besparingar som nu planeras är en oansvarig lösning som kommer leda till ökade sociala kostnader, arbetslöshet och sämre välfärd. Det är inte svårt att se vilket av de styrande partierna som fått störst inflytande på budgeten. Få socialdemokratiska väljare håller med om att det är en bättre idé att ha 2% överskottsmål än att behålla bemanningsnivån i äldreomsorgen.

Här kan du ladda hem vårt budgetförslag i sin helhet

Kommunbudget 2019 – Final

Med anledning av att vår budget inte blev antagen av fullmäktige har vi lämnat in motioner som lyfter några av de förslag vi presenterade i vår budget.

2018-11-27 – Motion – Fixartjänst

2018-11-27 – Motion – Matdistribution

2018-11-27 – Motion – Habiliteringsersättning

2018-11-27 – Motion – Sol och vindkraft i VB Kraft

2018-11-27 – Motion – Lekplats i Marnäs

2018-11-27 – Motion – Hyresgästnära solel

2018-11-27 – Motion – Fossilfri fordonsflotta

Share Button

Kommentarer är avstängda.