Nyheter

Nu utreds kommunala jobb till Grängesberg

Efter att den styrande majoriteten i kommunfullmäktige röstade för att anse Vänsterpartiets motion om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg besvarad, och därmed i praktiken avslog den, har Vänsterpartiet agerat i Samhällsbyggnadsnämnden för att där driva frågan vidare.

– Det här är en av våra absolut viktigaste lokala frågor som vi kommer att bevaka och jobba hårt för till dess att gruvkontoret blir en förvaltningsbyggnad med gott om kommunala arbetsplatser, säger Ida Friberg, som nominerats av Vänsterpartiets medlemmar att bli 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden från årsskiftet.

Vänsterpartiet driver sedan en månad tillbaka en utåtriktad kampanj i Grängesberg där man finns på plats en gång i veckan och pratar med folk, delar ut flygblad och samlar namn förutlokalisering av jobb.

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 november lyfte vänsterpartisten Jan Larsson frågan om utlokalisering av jobb och yrkade då på att nämnden skulle uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt och i samråd med kommunens fastighetsbolag utforma en konkret tidsplan för hur kommunala jobb kan utlokaliseras från Ludvika till Grängesberg samt att denna plan skulle redovisas i maj 2019.

Detta var något som övriga partier i nämnden inte ville ta beslut om, utan istället valde man att ta frågan till nämndens ordförandeberedning för att utreda saken ytterligare.

När Jan Larsson (V) blev inkallad som tjänstgörande ersättare i nämndens arbetsutskott den 5 december valde han att åter lyfta frågan, eftersom den uppenbarligen ännu inte hade hanterats av ordförandeberedningen. Vid sammanträdet beslutades då att ge kommunens lokalstrateger i uppdrag att ”utreda och redovisa möjligheter att lokalisera kommunala verksamheter i gamla gruvkontoret i Grängesberg och Brunnsvik till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni 2019”.

– Det finns ett starkt stöd för vårt förslag i Grängesberg och även i kommunen i övrigt. Även om det hade varit betydligt enklare och gått snabbare om man hade bifallit vår motion så känns det ändå bra att det trots allt händer något nu, och att en utredning ska vara klar till juni, fortsätter Friberg.

– Vi förväntar oss nu att ett beslutsunderlag ska finnas på plats så att vi senast under andra halva av 2019 kan påbörja en utlokalisering till Grängesberg, avslutar Ida Friberg.

För ytterligare information kontakta Ida Friberg, 070 – 357 35 30

Share Button

Skriv en kommentar

WP-SpamFree by Pole Position Marketing