Nyheter

Tydlig välfärdsprofil i vårt budgetförslag

Måndagen den 11/11 antar kommunfullmäktige kommunbudgeten för 2020. Här nedan hittar du Vänsterpartiets budgetförslag – en budget med en tydlig välfärdsprofil. En konkret skillnad jämfört med majoritetens nedskärningsbudget.

Några exempel på innehåll i budgeten

– 9.5 miljoner i riktade satsning på jobbskapande åtgärder, varav 1.5 miljoner för inrättande av matdistribution och fixartjänst för äldre

– 11 miljoner mer än majoriteten till förskola och grundskola

– 3 miljoner öronmärkta som projektmedel för ökad frisknärvaro inom vård- och omsorg

– 10 miljoner mer än majoriteten till ökad bemanning inom äldreomsorgen

– 400.000 kronor för att bibehålla avgiftsfri instrumenthyra i Kulturskolan

– 500.000 kronor öronmärkt för ökade resurser till kommunens klimatstrategiska arbete

– 1 miljon öronmärkt för ökat stöd till enskilda vägar i kommunen

– 500.000 kronor för att återinföra habiliteringsersättning inom daglig verksamhet

Läs vårt budgetförslag här (PDF)

Share Button

Kommentarer är avstängda.