Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

WEBB-FRONT-Habersättning
Efter fullmäktiges budgetbeslut står det nu klart att Ludvika under nästa år behöver genomföra stora nedskärningar inom såväl skola som äldreomsorg. Inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola behöver man spara motsvarande 30 årsarbetare och inom äldreomsorgen behöver man för att klara tilldelad budget sänka sina kostnader motsvarande 28 årsarbetare. Konsekvenserna av detta kommer bli väldigt kännbara. I sin konsekvensbeskrivning skriver Social- och utbildningsnämnden bland annat ”Risken är väldigt hög att både på kort som lång sikt påverkas både resultaten för betygen […] och gymnasiebehörigheten till det sämre. Barns och elevers möjlighet till anpassad undervisning kommer försämras, området trygghet och studiero...

Vänsterpartiet överklagar utförsäljningen

IMG_20200603_082148
Får en kommun sälja ut lönsamma delar av allmännyttan utan att först göra en ekonomisk analys av hur försäljningen påverkar bostadsbolagets ekonomi? Det är en fråga som Vänsterpartiet nu begär att Förvaltningsrätten prövar och att man till dess att frågan är avgjord hindrar kommunen från att sälja fastigheterna. – Läser man förarbetet till Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag så finns det flera saker som pekar på att ett allmännyttigt bolag inte utan en noggrann analys får sälja bort lönsamma tillgångar, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar. Enligt lagen så ska verksamheten bedrivas affärsmässigt och i förarbetet till lagen framgår bland...

Ökat självstyre inom äldreomsorgen i Fredriksberg

safsgarden01
Vänsterpartiet i Ludvika vill se ett ökat personalinflytande inom den kommunala verksamheten. Vi tror att modellen med icke-vinstdrivande personalkooperativ kan berika den kommunala verksamheten, och att ett ökat inflytande på jobbet leder till både lägre sjukfrånvaro, större arbetsglädje och att nya och bättre arbetssätt kan växa fram. Därför har vi nu lämnat in en motion om detta till kommunfullmäktige i Ludvika. Vi vill låta äldreomsorgen i Fredriksberg (det särskilda boendet Säfsgården och hemtjänstgruppen i Fredriksberg) utveckla till en självstyrande enhet inom den kommunala förvaltningen, med en övergång till personalkooperativ som mål. Klicka här för att läsa motionen var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var...

Ludvikavänstern på Lyviksberget

20140517_112037
Lördagen den 17 maj fanns Vänsterpartiet på plats utanför Coop Extra vid Lyviksberget. Under några soliga timmar delades flygblad inför EU-valet samt lokalt material kring vår lokala klimatpolitik. Under ett par timmar ordnade vi också med ansiktsmålning och ballongdjur till barnen. Många var särskilt förtjusta i våra förslag kring sol- och vindkraft. var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2014/05/ludvikavanstern-pa-lyviksberget/";var hupso_title_c="Ludvikavänstern på Lyviksberget";

Ludvikavänstern på loppis

v_loppis_06
Under lördagen höll Ludvikavänstern bokbord vid loppisen vid gammelgården i Ludvika. Under sex timmar delade man ut flygblad om EU-valet och det lokala klimatpolitiska arbetet, bjöd på fika och samtalade med folk. Trots ganska trista väderprognoser var det uppehåll nästan hela dagen, och till och med ett par solstrålar. Arrangemanget blev lyckat och fler besök kommer att genomföras på loppisen vid gammelgården och loppisen vid Hammarbacken.   var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2014/05/ludvikavanstern-pa-loppis/";var hupso_title_c="Ludvikavänstern på loppis";

Fira 1 maj med Vänsterpartiet i Ludvika

1maj2014
var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2014/04/fira-1-maj-med-vansterpartiet-i-ludvika/";var hupso_title_c="Fira 1 maj med Vänsterpartiet i Ludvika";

Fira internationella kvinnodagen med en femtastisk kvinnofest

kvinnofest2014
var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2014/03/fira-internationella-kvinnodagen-med-en-femtastisk-kvinnofest/";var hupso_title_c="Fira internationella kvinnodagen med en femtastisk kvinnofest";

Inbjudan till föredrag om valet i El Salvador!

headerenkel
var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2014/02/inbjudan-till-foredrag-om-valet-i-el-salvador/";var hupso_title_c="Inbjudan till föredrag om valet i El Salvador!";

Låt Ludvika ta täten

Header-Solel
Just nu pågår kommunens miljövecka där man på olika sätt uppmärksammar det helt nödvändiga behovet av att ställa om samhället i en riktning som är ekologiskt hållbar. Som kommunens röda miljöparti har vi länge varit drivande i arbetet med att ställa om Ludvika till en ekologiskt hållbar kommun. Vi har bland annat drivit igenom att kommunen blivit Fair Trade-certifierad samt är initiativtagare till den torghandel av ekologiska och närproducerade varor som sker på Garvarns Torg. Under hösten gjorde Vänsterpartiet i Ludvika en egen utredning kring förutsättningarna för kommunal solelproduktion. Detta resulterade i ett första steg i en motion till fullmäktige...

Studiecirkeln: Reinfeldteffekten och lokalt valarbete

1450064_10152560888219657_340343925_n
Plats: ABF-huset, Köpmansgatan 1, Ludvika. När:  Varje tisdag med start tisdagen 14/1-2014, kl 18.00. Litteratur: Aron Etzlers bok ”Reinfeldteffekten”. var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2013/11/studiecirkeln-reinfeldteffekten-och-lokalt-valarbete/";var hupso_title_c="Studiecirkeln: Reinfeldteffekten och lokalt valarbete";