Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Lokalproducerat, Ekologiskt och Rättvisemärkt på torget.

Vänsterpartiets motion om lokalproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt på torget behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, torsdag 24 april. Motion angående Lokalproducerat, Ekologiskt och Rättvisemärkt på torget. På många orter med ett torg i centrum har man börjat upplåta handeln under en veckodag för lokalproducerade, ekologiska och rättvisemärkta varor.Vi ser det som ett led i utvecklingen för ett hållbart samhälle! Vi föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att upplåta Garvarns torg under en veckodag för handel med lokalproducerade, ekologiska och rättvisemärkta varor. 2007-09-27 Vänsterpartiet Ludvika – Grängesberg var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2008/04/lokalproducerat-ekologiskt-och-rattvisemarkt-pa-torget-2/";var...

Vänsterpartiets motion om framkomligheten för funktionshindrade bifallen!

Vänsterpartiets motion om framkomligheten för funktionshindrade i gatumiljön bifölls av kommunstyrelsen den 8:e april. var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2008/04/vansterpartiets-motion-om-framkomligheten-for-funktionshindrade-bifallen-2/";var hupso_title_c="Vänsterpartiets motion om framkomligheten för funktionshindrade bifallen!";