Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Nu utreds kommunala jobb till Grängesberg

webb-gruvkontoret
Efter att den styrande majoriteten i kommunfullmäktige röstade för att anse Vänsterpartiets motion om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg besvarad, och därmed i praktiken avslog den, har Vänsterpartiet agerat i Samhällsbyggnadsnämnden för att där driva frågan vidare. – Det här är en av våra absolut viktigaste lokala frågor som vi kommer att bevaka och jobba hårt för till dess att gruvkontoret blir en förvaltningsbyggnad med gott om kommunala arbetsplatser, säger Ida Friberg, som nominerats av Vänsterpartiets medlemmar att bli 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden från årsskiftet. Vänsterpartiet driver sedan en månad tillbaka en utåtriktad kampanj i Grängesberg där man...

Privatisera Brunnsvik!

webbild_brunnsvik
I en motion till kommunfullmäktige föreslår nu Vänsterpartiet att den f.d. folkhögskolan i Brunnsvik ska privatiseras. Efter fyra år med kommunalt ägande anser vi att det är dags att sälja det förlusttygda bolaget till någon privat aktör. Inom kort kommer en ny detaljplan att öka områdets användningsområden. Läs motionen nedan 1810122 – Motion – Privatisera Brunnsvik var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2018/10/privatisera-brunnsvik/";var hupso_title_c="Privatisera Brunnsvik!";

Ynkligt att inte återinföra flitpeng

Ynkligt inte återinföra flitpeng
I höstens budgetuppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet kom man överens om att habiliteringsersättning i daglig verksamhet ska lagstadgas samt att staten skjuter till 350 miljoner till kommunerna för att finansiera reformen. Ludvika har tilldelats en miljon kronor för att kunna återinföra ersättningen, som några år tidigare avskaffades av besparingsskäl. Enligt uppgift från SVT betalar idag 271 av landets 290 kommuner ut habiliteringsersättning i daglig verksamhet. Syftet med ersättningen är att stimulera till ett ökat deltagande, samt att stärka självkänslan hos deltagarna. Ansvarig S-minister beskriver satsningen som en viktig social reform där man sätter satsningar på svaga grupper före borgerliga skattesänkningar....

Så löser V förskolekrisen

Hälften så dyrt - Dubbelt så bra
Det är kö till förskolorna i Ludvika kommun Inte minst i Marnäsområdet är det idag brist på förskoleplatser. Under senare tid har därför en del mindre genomtänkta förslag på hur platsbristen kan lösas kommit fram. Ett sådant förslag, som nu riskerar att bli verklighet, är att kommunen köper den gamla långvårdsinrättningen Biskopsgården av Landstinget och bygger om vissa delar till förskola. En sådan affär kommer kosta kommunen minst 60 miljoner kronor. Vi i Vänsterpartiet menar att det är en onödigt dyr lösning med en dålig geografisk placering. Vi har ett förslag som är mycket bättre – både för förskoleverksamheten och...

Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

webb-gruvkontoret
Utlokalisera kommunal förvaltning till gamla gruvkontoret i Grängesberg och till Brunnsvik. Det föreslår nu Vänsterpartiet i en motion till Ludvika kommunfullmäktige. Eftersom Ludvika kommun genom sina bolag Ludvika Kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB äger ett stort antal tomställda kontorsutrymmen både vid gamla gruvkontoret i Grängesberg och vid den gamla folkhögskolan i Brunnsvik föreslår nu Vänsterpartiet i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda ett arbete med att utlokalisera kommunal administration till dessa båda kommundelar. Istället för att investera stora summor i ombyggnation vid förvaltningshusen Folkets hus och Marnäsliden i centrala Ludvika vill Vänsterpartiet flytta kommunal förvaltning till...

Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme - låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra - hälften så dyrt!
För att lösa kommunens brist på förskoleplatser vill nu Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) förvärva Biskopsgården från Landstinget, och bygga om delar av fastigheten för att inrymma 6 stycken förskoleavdelningar. Kostnaden för detta beräknas till minst 60 miljoner kronor (35 miljoner för köp av fastigheten och minst 25 miljoner för ombyggnation). Exakt kostnad är i dagsläget omöjlig att uppge eftersom man ännu inte gjort någon ordentlig kalkyl på vad en ombyggnation kommer kosta – detta trots att man alltså tagit det formella beslutet att föreslå ett köp. Vänsterpartiet menar att detta är en dåligt genomtänkt idé som kommer att få förödande...

Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar

170629-AntirasistisktLatjolajbanNyhammar
Under torsdagen deltog Vänsterpartiet Ludvika i det tvärpolitiska initiativet ”Antirasistiskt Latjolajban” som anordnades på torget i Nyhammar. Vi bjöd på närproducerad ekologisk jordgubbssaft och Fairtrade-märkt kaffe, delade ut material och pratade med folk i solen på torget. En lyckad tillställning med många deltagare från en lång rad organisationer. var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2017/06/antirasistiskt-latjolajban-i-nyhammar/";var hupso_title_c="Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar";

Fira Första maj med Ludvikavänstern

WEBB-WP
Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Ludvika. Vi samlas klockan 13:00 i foajen på Folkets Hus i Ludvika. Där blir det tal av riksdagsledamoten och f.d. kommunalrådet från Fagersta Stig Henriksson. Vi bjuder på soppa, bröd, kaffe och kaka. Underhåller gör trubadur Tommy Nyholm. Varmt välkommen att fira Första maj med Vänsterpartiet i Ludvika! var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2017/04/fira-forsta-maj-med-ludvikavanstern/";var hupso_title_c="Fira Första maj med Ludvikavänstern";

Därför säger Vänsterpartiet nej till köp av Brunnsvik

Brunnsvik01
Under en längre tid har det pågått diskussioner i Ludvika kommun om ett eventuellt förvärv av fastigheterna vid f.d. Brunnsviks Folkhögskola. LO har erbjudit kommunen att förvärva fastigheterna för 1 krona, och har erbjudit att skicka med ett driftsbidrag om 3 miljoner kronor. Mot detta ska ställas att ett övertagande är förknippat med driftkostnader samt att anläggningen har behov av investeringar. Tidigt i denna process ställde Vänsterpartiet tydliga krav på att en ordentlig utredning av eventuell kommunnytta skulle genomföras och lyfte bland annat fram möjligheten att på Brunnsvik bygga upp en kommunal solelpark. Detta bland annat genom en motion till...

Fullmäktige bifaller V:s motion om solel

Banner_Site01
Vid kvällens sammanträde biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att minst 400kW solceller ska installeras inom kommunkoncernen. Vänsterpartiet ser detta som ett första större steg mot en ökad kommunal solelproduktion inom Ludvika kommun. Förutom ökad produktion av förnybar energi leder förslaget också till sänkta kommunala elkostnader samtidigt som den kommunala investeringen kan inspirera såväl privatpersoner som företag och exempelvis bostadsrättsföreningar att göra liknande investeringar. I beslutet ingår också att Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Ludvika Kommunfastigheter AB tar fram en strategi/policy för ökad användning av solenergi i kommunen. Fullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med...