Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Vänsterpartiet begär besked om Brunnsvik

webbild_brunnsvik
Det är nu fem år sedan Ludvika kommun köpte Brunnsvik från LO. Inför köpet togs en affärsplan fram, som visade på att bolaget relativt snabbt skulle klara av att få en sund ekonomi och klara av att både gå med vinst och bära sina kostnader genom hyresintäkter. Såhär med facit i hand kan vi konstatera att affärsplanen sprack likt en ballong. Som följande tabell visar är hyresintäkterna betydligt lägre än vad man hade räknat med i den så kallade affärsplanen. För att undvika direkta ägartillskott, kontrollbalansräkning och/eller konkurs har man bland annat skrivit upp det bokförda värdet av fastigheterna rejält,...

Krav på extrainsatt styrelsemöte i LKFAB

stadshus01
Med anledning av att den styrande majoriteten med styrelseordförande Ingvar Henriksson (S) i spetsen helt uppenbart valt att runda kommunfastigheters styrelse i frågan om en eventuell ombyggnad av Folkets hus festsal till biosalonger har Vänsterpartiet idag genom styrelseledamot Conny Bringås begärt ett extrainsatt styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB. – En sådan viktig fråga som ombyggnation av Folkets Hus med stort allmänintresse måste beslutas i styrelsen, säger Conny Bringås i en kommentar. Det var den 25/7 som Ingvar Henriksson presenterade planerna på ombyggnad i Dalarnas Tidningar. I artikeln låter Henriksson bland annat meddela att upphandling är på gång och att man...

Ingen utförsäljning under pandemin

WEBB-FRONT-RORINTE
Den S-ledda majoriteten i Ludvikahem önskar nu sälja ut delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet till ett privat investmentbolag. Detta avser man att klubba igenom mitt under rådande pandemi utan möjlighet till fungerande politiska dialog och debatt. Dessutom avser man att skatteplanera affären för att undvika beskattning. Detta anser Vänsterpartiet är helt förkastligt. – Det är helt orimligt att driva igenom mandatperiodens mest kontroversiella fråga mitt i en pandemi som blockerar politisk dialog, säger vänsterpartiets ordförande Ida Friberg i en kommentar. Vänsterpartiet kommer begära att kommunstyrelsen bordlägger frågan till dess att pandemin är över. Skulle majoriteten trots allt lyfta frågan till...

S-besked idag – Säfsgården räddas inte av välfärdsmiljoner

Safsgarden-Puff
Trots högtravande ord från finansminister Magdalena Andersson om att Socialdemokraterna alltid sätter välfärden först kom idag ett tydligt och tråkigt besked från den den S-ledda vård- och omsorgsnämnden i Ludvika. Trots att Ludvika kommun nu kan se fram emot närmare 14 miljoner om året i ökade generella statsbidrag (Ludvikas del av de så kallade välfärdsmiljarderna) så kommer man att gå vidare med avvecklingen av demensomsorgsplatserna i Fredriksberg. När vård- och omsorgsnämnden under hösten 2019 beslutade att avveckla demensomsorgen i Fredriksberg så var motivet att man såg sig tvingade att sänka kommunens kostnader med 2 miljoner om året. När nu alla...

Välfärdsmiljoner till Ludvika

Webb-VonBidrag
Den senaste tiden har Vänsterpartiet genom att använda sin vågmästarroll i riksdagen lyckats pressa fram totalt 7,5 miljarder i extra välfärdspengar. Dels har man pressat regeringen till att i den kommande vårbudgeten skjuta till 5 miljarder extra till kommuner och regioner och den 19 februari beslutade riksdagen dessutom om en extra ändringsbudget som ger kommuner och regioner ytterligare 2,5 miljarder. I förra veckan presenterade SKR hur dessa extra pengar fördelas mellan kommuner och regioner. Det innebär att kommunerna får 508 kronor per kommuninnevånare. I dag presenterar SCB den befolkningsstatistik som kommer att ligga till grund för fördelningen. Med Ludvikas 26.898 innevånare innebär...

Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Öppna förskolan
I Ludvika lever ett stort antal barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan tidigare visar en kartläggning från Rädda barnen att Ludvika är en av de kommuner i landet som har störst problem med barnfattigdom. Den senaste prognosen från Individ- och familjeomsorgen pekar på att omkring 1.200 barn lever i familjer som är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Sedan tidigare har Vänsterpartiet kritiserat beslutet att höja förskoleavgiften för familjer med låga inkomster. Nu föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att avgifterna inom förskola, kulturskolan och den kommunala simskolan ska avskaffas för familjer med en...

Äntligen återinförs habiliteringsersättningen i Ludvika

WEBB-Habersattning01
I dag togs det första formella steget för att återinföra habiliteringsersättning i daglig verksamhet. Efter år av politisk kamp, opinionsarbete och till och med påpekande från socialministern har den politiska majoriteten i Ludvika nu äntligen tagit sitt förnuft till fånga och beslutat återinföra habiliteringsersättningen i daglig verksamhet. Vänsterpartiet har under flera år drivit frågan, och vid flera tillfällen fått nej när vi lyft frågan i vård- och omsorgsnämnden. Vid dagens sammanträde med nämndens arbetsutskott togs dock ett enhälligt beslut om att ersättningen ska återinföras. Ett viktigt bevis för att politisk kamp lönar sig, men framför allt ett välkommet besked till deltagarna...

Efter regeringens besked – avbryt nedskärningarna

WEBB-nodbroms
De 3,5 miljarder som regeringen nu meddelar att man tänker förstärka kommunsektorn med är långt ifrån tillräckligt för att säkra välfärden, men det är ett steg i rätt riktning. För Ludvikas del innebär beskedet att kommunen lågt räknat kommer få ökade statsbidrag på 9 miljoner kronor under 2020. Tillsammans med den ospecificerade posten ”budgetreservation” på 3 miljoner innebär det att Ludvika kommun även med ett orealistiskt högt överskottsmål på 2 procent har 12 miljoner kronor ytterligare som kan användas för att stoppa eller i vart fall mildra de planerade nedskärningar i välfärden. Därför begär nu Vänsterpartiet bland annat att den...

Rädda öppna förskolan i Ludvika

Öppna förskolan
Av besparingsskäl så vill Social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun bland annat stänga öppna förskolan i Ludvika Den budget som den styrande majoriteten beslutat ska gälla för 2020 är en tydlig och hård nedskärningsbudget som kommer att slå hårt mot välfärden i hela kommunen. Vi har sett hur beslut fattats om att sänka bemanningen inom äldreomsorgen och hur man beslutat avlöva Säfsgården i Fredriksberg från sitt demensboende. Förutom att skolan nu saknar pengar för att öppna nödvändiga förskoleavdelningar i nybyggda och inhyrda lokaler kommer nu också den så viktiga öppna förskolan att stängas. Även om Ludvika och övriga kommuner verkligen...

Socialministern förväntar sig att Ludvika återinför habiliteringsersättning i daglig verksamhet

WEBB-FRONT-Habersättning
I dag behandlade Riksdagen interpellationen från Ulla Andersson angående att Ludvika och ytterligare tre kommuner inte betalar habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om ett återinförande lokalt i Ludvika och vid dagens debatt var socialminister Lena Hallengren (S) väldigt tydlig med att hon anser att Ludvika gör fel och att kommunen bör återinföra ersättningen. Ministern sa bland annat att hon har ”genuint svårt att förstå” kommuner som inte söker statsbidraget för habiliteringsersättning och att hon anser att ”den person som deltar i daglig verksamhet bör ha ersättning”. I Ludvika har Hallengrens styrande partikamrater i Socialdemokraterna...