Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Så löser V förskolekrisen

Hälften så dyrt - Dubbelt så bra
Det är kö till förskolorna i Ludvika kommun Inte minst i Marnäsområdet är det idag brist på förskoleplatser. Under senare tid har därför en del mindre genomtänkta förslag på hur platsbristen kan lösas kommit fram. Ett sådant förslag, som nu riskerar att bli verklighet, är att kommunen köper den gamla långvårdsinrättningen Biskopsgården av Landstinget och bygger om vissa delar till förskola. En sådan affär kommer kosta kommunen minst 60 miljoner kronor. Vi i Vänsterpartiet menar att det är en onödigt dyr lösning med en dålig geografisk placering. Vi har ett förslag som är mycket bättre – både för förskoleverksamheten och...

Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

webb-gruvkontoret
Utlokalisera kommunal förvaltning till gamla gruvkontoret i Grängesberg och till Brunnsvik. Det föreslår nu Vänsterpartiet i en motion till Ludvika kommunfullmäktige. Eftersom Ludvika kommun genom sina bolag Ludvika Kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB äger ett stort antal tomställda kontorsutrymmen både vid gamla gruvkontoret i Grängesberg och vid den gamla folkhögskolan i Brunnsvik föreslår nu Vänsterpartiet i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda ett arbete med att utlokalisera kommunal administration till dessa båda kommundelar. Istället för att investera stora summor i ombyggnation vid förvaltningshusen Folkets hus och Marnäsliden i centrala Ludvika vill Vänsterpartiet flytta kommunal förvaltning till...

Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme - låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra - hälften så dyrt!
För att lösa kommunens brist på förskoleplatser vill nu Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) förvärva Biskopsgården från Landstinget, och bygga om delar av fastigheten för att inrymma 6 stycken förskoleavdelningar. Kostnaden för detta beräknas till minst 60 miljoner kronor (35 miljoner för köp av fastigheten och minst 25 miljoner för ombyggnation). Exakt kostnad är i dagsläget omöjlig att uppge eftersom man ännu inte gjort någon ordentlig kalkyl på vad en ombyggnation kommer kosta – detta trots att man alltså tagit det formella beslutet att föreslå ett köp. Vänsterpartiet menar att detta är en dåligt genomtänkt idé som kommer att få förödande...

Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar

170629-AntirasistisktLatjolajbanNyhammar
Under torsdagen deltog Vänsterpartiet Ludvika i det tvärpolitiska initiativet ”Antirasistiskt Latjolajban” som anordnades på torget i Nyhammar. Vi bjöd på närproducerad ekologisk jordgubbssaft och Fairtrade-märkt kaffe, delade ut material och pratade med folk i solen på torget. En lyckad tillställning med många deltagare från en lång rad organisationer. var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2017/06/antirasistiskt-latjolajban-i-nyhammar/";var hupso_title_c="Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar";

Fira Första maj med Ludvikavänstern

WEBB-WP
Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Ludvika. Vi samlas klockan 13:00 i foajen på Folkets Hus i Ludvika. Där blir det tal av riksdagsledamoten och f.d. kommunalrådet från Fagersta Stig Henriksson. Vi bjuder på soppa, bröd, kaffe och kaka. Underhåller gör trubadur Tommy Nyholm. Varmt välkommen att fira Första maj med Vänsterpartiet i Ludvika! var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2017/04/fira-forsta-maj-med-ludvikavanstern/";var hupso_title_c="Fira Första maj med Ludvikavänstern";

Därför säger Vänsterpartiet nej till köp av Brunnsvik

Brunnsvik01
Under en längre tid har det pågått diskussioner i Ludvika kommun om ett eventuellt förvärv av fastigheterna vid f.d. Brunnsviks Folkhögskola. LO har erbjudit kommunen att förvärva fastigheterna för 1 krona, och har erbjudit att skicka med ett driftsbidrag om 3 miljoner kronor. Mot detta ska ställas att ett övertagande är förknippat med driftkostnader samt att anläggningen har behov av investeringar. Tidigt i denna process ställde Vänsterpartiet tydliga krav på att en ordentlig utredning av eventuell kommunnytta skulle genomföras och lyfte bland annat fram möjligheten att på Brunnsvik bygga upp en kommunal solelpark. Detta bland annat genom en motion till...

Fullmäktige bifaller V:s motion om solel

Banner_Site01
Vid kvällens sammanträde biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att minst 400kW solceller ska installeras inom kommunkoncernen. Vänsterpartiet ser detta som ett första större steg mot en ökad kommunal solelproduktion inom Ludvika kommun. Förutom ökad produktion av förnybar energi leder förslaget också till sänkta kommunala elkostnader samtidigt som den kommunala investeringen kan inspirera såväl privatpersoner som företag och exempelvis bostadsrättsföreningar att göra liknande investeringar. I beslutet ingår också att Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Ludvika Kommunfastigheter AB tar fram en strategi/policy för ökad användning av solenergi i kommunen. Fullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med...

Vänstern satsar på välfärdsarbetarna

Webb_ArbetsgivareLitaPa01
I dag presenterar Vänsterpartiet på nationell nivå en storsatsning för att skapa fler tillsvidareanställningar för undersköterskor. Förslaget innebär 500 miljoner i stimulans till de kommuner och landsting som tillsvidareanställer undersköterskor. Förslaget innebär att de som går ut omvårdnadsprogrammet eller läser in undersköterskekompetens inom komvux ska garanteras en fast anställning efter avslutade studier. Samtidigt vill Vänsterpartiet se åtgärder för att minimera antalet otrygga anställningar inom Ludvika kommun till förmån för fasta jobb, och har därför i dag lämnat in en motion till kommunfullmäktige genom gruppledare Sten G. Johansson. – Vi kan se en kraftig ökning av användningen av otrygga anställningar inom...

Storsatsning på kommunal solel

Banner_Site01
I höstas motionerade Vänsterpartiet i Ludvika om en 400kW solcellsinstallation i kommunen. I förra veckan yrkade en enhällig samhällsbyggnadsnämnd bifall till motionen. Nu tar Vänsterpartiet nästa steg och presenterar sitt förslag till hur kommunen ska jobba med solel de kommande åren – en mycket omfattande handlingsplan som om det genomförs kommer skapa många nya gröna jobb och möjliggöra gröna företagsetableringar i Ludvika, göra kommunen till föregångare i kommunsverige när det gäller solelproduktion och sänka kommunens kostnader rejält. – Kommunal solelproduktion sänker kommunens driftkostnader rejält samtidigt som storskaliga installationer skapar förutsättningar för nya företagsetableringar inom solelbranschen, säger Lars Handegard, ordförande och...

Utred förutsättningarna för Brunnsvik

Brunnsvik01
Under våren har frågan om ett kommunalt övertagande av fastigheterna vid f.d. Brunnsviks folkhögskola diskuterats en hel del i Ludvika. Från vänsterpartiets sida har vi från början varit väldigt tydliga med två saker. Dels är det fullständigt nödvändigt med en ordentlig plan för hur framtida verksamhet ska kunna utvecklas på Brunnsvik – vi behöver identifiera konkreta användningsområden och sedan kostnadsberäkna dessa. Först när en sådan plan finns är det möjligt att ta ställning för eller emot ett kommunalt engagemang på Brunnsvik. Vilka dessa användningsområden är, och hur en eventuell kommunal inblandning ska se ut är något som behöver utredas på...