Nämnder och Styrelser

Vi är valda att leda partiets frågor i olika nämnder och styrelser.

Nämnder och Styrelser

Du hittar en sammanställning över våra förtroendevalda i Ludvika kommun på kommunens hemsida.

Share Button