Nämnder och Styrelser

Vi är valda att leda partiets frågor i olika nämnder och styrelser.

Nämnder och Styrelser

Kommunstyrelsen

 

Ordinarie Ledamöter

 

Ersättare/suppleanter

 

Lars Handegard
Vice ordförande
Sysselsättning: Kommunalråd / IT-konsult
Bor i: Brunnsvik
Sten G Johansson
Ersättare
Sysselsättning: Sjuksköterska
Bor i: Sunnansjö

 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Ordinarie Ledamöter

 

Ersättare/suppleanter

 

Sten G Johansson
Ordförande
Sysselsättning: Sjuksköterska
Bor i: Sunnansjö
Ida Friberg
Ersättare
Sysselsättning: Kvalitetsingenjör
Bor i: Ludvika

 

Räddningsnämnden Västerbergslagen

 

Samtliga ledamöter

 

 

Lennart Palo
Ledamot
Sysselsättning: Pensionär
Bor i: Grängesberg

 

Myndighetsnämnden miljö och bygg

 

Samtliga ledamöter

 

 

Jan Larsson
Sysselsättning:
Bor i:

 

Social- och utbildningsnämnden

 

Ordinarie Ledamöter

 

Ersättare/suppleanter

 

Audrina Handegard
Sysselsättning:
Bor i: Ludvika
Jonas Fürtig Hjerppe
Sysselsättning: It-Tekniker
Bor i: Ludvika

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Ordinarie Ledamöter

 

Ersättare/suppleanter

 

Jan Larsson
Sysselsättning: Fritidspedagog
Bor i: Ludvika
Elias Lodin
Sysselsättning: Studerande
Bor i: Ludvika

 

Vård- och omsorgsnämnden

 

Ordinarie Ledamöter

 

Ersättare/suppleanter

 

Lars Handegard
Vice ordförande
Sysselsättning: Kommunalråd / IT-konsult
Bor i: Brunnsvik
Anneli Bringås
Ersättare
Sysselsättning: Lärare
Bor i: Grängesberg

 

Västerbergslagens kulturskolenämnd

 

Samtliga ledamöter

 

 

Inga Karlsson
Ersättare
Sysselsättning: Pensionär
Bor i: Ludvika

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Ordinarie Ledamöter

 

Ersättare/suppleanter

 

Lars Handegard
Ledamot
Sysselsättning: Kommunalråd / IT-konsult
Bor i: Brunnsvik
Sten G Johansson
Ersättare
Sysselsättning: Sjuksköterska
Bor i: Sunnansjö

 

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

Samtliga ledamöter

 

 

Audrina Handegard
Ersättare
Sysselsättning:
Bor i:

 

Social- och utbildningsnämndens individutskott

 

Samtliga ledamöter

 

 

Audrina Handegard
Ledamot
Sysselsättning:
Bor i:

 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

 

Samtliga ledamöter

 

 

Lars Handegard
Vice ordförande
Sysselsättning: Kommunalråd / IT-konsult
Bor i: Brunnsvik

 

Ludvika Kommunfastigheter AB

 

Samtliga ledamöter

 

 

Conny Bringås
Ledamot
Sysselsättning: Pensionär
Bor i: Ludvika
Lars Handegard
Ersättare
Sysselsättning: Kommunalråd / IT-konsult
Bor i: Brunnsvik

Stora Brunnsvik AB

Samtliga ledamöter

 

 

Conny Bringås
Ledamot
Sysselsättning: Pensionär
Bor i: Ludvika
Lars Handegard
Ersättare
Sysselsättning: Kommunalråd / IT-konsult
Bor i: Brunnsvik

 

LudvikaHem AB

 

Samtliga ledamöter

 

 

Conny Bringås
Vice ordförande
Sysselsättning: Pensionär
Bor i: Ludvika

 

Västerbergslagens Utbildningscentrum

 

Samtliga ledamöter

 

 

Lars Handegard
Ledamot
Sysselsättning: Kommunalråd / IT-konsult
Bor i: Brunnsvik

 

Share Button