Nyheter

Välfärdsmiljoner till Ludvika

Den senaste tiden har Vänsterpartiet genom att använda sin vågmästarroll i riksdagen lyckats pressa fram totalt 7,5 miljarder i extra välfärdspengar. Dels har man pressat regeringen till att i den kommande vårbudgeten skjuta till 5 miljarder extra till kommuner och regioner och den 19 februari beslutade riksdagen dessutom om en extra ändringsbudget som ger kommuner och regioner ytterligare 2,5 miljarder. I förra veckan presenterade SKR hur dessa extra pengar fördelas mellan kommuner och regioner. Det innebär att kommunerna får 508 kronor per kommuninnevånare. I dag presenterar SCB den befolkningsstatistik som kommer att ligga till grund för fördelningen. Med Ludvikas 26.898 innevånare innebär...

Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

FB-EkonomisktUtsattaBarnfamiljer02I Ludvika lever ett stort antal barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan tidigare visar en kartläggning från Rädda barnen att Ludvika är en av de kommuner i landet som har störst problem med barnfattigdom. Den senaste prognosen från Individ- och familjeomsorgen pekar på att omkring 1.200 barn lever i familjer som är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Sedan tidigare har Vänsterpartiet kritiserat beslutet att höja förskoleavgiften för familjer med låga inkomster. Nu föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att avgifterna inom förskola, kulturskolan och den...

Äntligen återinförs habiliteringsersättningen i Ludvika

FB-Habersattning01I dag togs det första formella steget för att återinföra habiliteringsersättning i daglig verksamhet. Efter år av politisk kamp, opinionsarbete och till och med påpekande från socialministern har den politiska majoriteten i Ludvika nu äntligen tagit sitt förnuft till fånga och beslutat återinföra habiliteringsersättningen i daglig verksamhet. Vänsterpartiet har under flera år drivit frågan, och vid flera tillfällen fått nej när vi lyft frågan i vård- och omsorgsnämnden. Vid dagens sammanträde med nämndens arbetsutskott togs dock ett enhälligt beslut om att ersättningen ska återinföras. Ett viktigt bevis för att politisk kamp lönar sig,...

Efter regeringens besked – avbryt nedskärningarna

Dra i nödbromsen, rädda välfärdenDe 3,5 miljarder som regeringen nu meddelar att man tänker förstärka kommunsektorn med är långt ifrån tillräckligt för att säkra välfärden, men det är ett steg i rätt riktning. För Ludvikas del innebär beskedet att kommunen lågt räknat kommer få ökade statsbidrag på 9 miljoner kronor under 2020. Tillsammans med den ospecificerade posten ”budgetreservation” på 3 miljoner innebär det att Ludvika kommun även med ett orealistiskt högt överskottsmål på 2 procent har 12 miljoner kronor ytterligare som kan användas för att stoppa eller i vart fall mildra de...

Rädda öppna förskolan i Ludvika

RäddaÖppnaförskolaniLudvikaAv besparingsskäl så vill Social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun bland annat stänga öppna förskolan i Ludvika Den budget som den styrande majoriteten beslutat ska gälla för 2020 är en tydlig och hård nedskärningsbudget som kommer att slå hårt mot välfärden i hela kommunen. Vi har sett hur beslut fattats om att sänka bemanningen inom äldreomsorgen och hur man beslutat avlöva Säfsgården i Fredriksberg från sitt demensboende. Förutom att skolan nu saknar pengar för att öppna nödvändiga förskoleavdelningar i nybyggda och inhyrda lokaler kommer nu också den så viktiga öppna förskolan att...

Socialministern förväntar sig att Ludvika återinför habiliteringsersättning i daglig verksamhet

I dag behandlade Riksdagen interpellationen från Ulla Andersson angående att Ludvika och ytterligare tre kommuner inte betalar habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om ett återinförande lokalt i Ludvika och vid dagens debatt var socialminister Lena Hallengren (S) väldigt tydlig med att hon anser att Ludvika gör fel och att kommunen bör återinföra ersättningen. Ministern sa bland annat att hon har ”genuint svårt att förstå” kommuner som inte söker statsbidraget för habiliteringsersättning och att hon anser att ”den person som deltar i daglig verksamhet bör ha ersättning”. I Ludvika har Hallengrens styrande partikamrater i Socialdemokraterna...

Vänsterpartiet överklagar beslutet om ny förskoletaxa

I dag har Vänsterpartiet genom ordförande Ida Friberg och oppositionsråd Lars Handegard överklagat den nya förskoletaxa som beslutades av fullmäktige den 11 november i år. Det nya förslaget innebär att familjer med låga inkomster får ökade kostnader. Vänsterpartiet är starkt kritiska till det nya förslaget som innebär att familjer med låga inkomster får ökade kostnader. I stället ville Vänsterpartiet att fullmäktige skulle besluta om att familjer med låga inkomster alltid ska undantas helt från avgifter i förskolan. Med Vänsterpartiets budgetförslag hade det också funnits förutsättningar att satsa mer pengar på förskolan. Det är dock inte partiets kraftiga invändningar mot förslaget...

Ludvikas vägran blir fråga för socialministern

Ludvika kommun är en av endast fyra kommuner i Sverige som vägrar betala habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet, detta trots att staten finansierar ett återinförande av ersättningen genom ett riktat statsbidrag där Ludvika två år i rad valt att inte ta emot ett stöd på omkring en miljon kronor årligen. – Vi i Vänsterpartiet har drivit frågan under flera år men Socialdemokraterna i Ludvika vägrar införa ersättningen säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar. Argumentationen mot ersättningen har varierat genom åren. Från början försökte man stoppa att frågan om återinförande ens lyftes i vård- och omsorgsnämnden, därefter har argumentationen...

Tydlig välfärdsprofil i vårt budgetförslag

Måndagen den 11/11 antar kommunfullmäktige kommunbudgeten för 2020. Här nedan hittar du Vänsterpartiets budgetförslag – en budget med en tydlig välfärdsprofil. En konkret skillnad jämfört med majoritetens nedskärningsbudget. Några exempel på innehåll i budgeten – 9.5 miljoner i riktade satsning på jobbskapande åtgärder, varav 1.5 miljoner för inrättande av matdistribution och fixartjänst för äldre – 11 miljoner mer än majoriteten till förskola och grundskola – 3 miljoner öronmärkta som projektmedel för ökad frisknärvaro inom vård- och omsorg – 10 miljoner mer än majoriteten till ökad bemanning inom äldreomsorgen – 400.000 kronor för att bibehålla avgiftsfri instrumenthyra i Kulturskolan – 500.000...

Avlöva inte Säfsgården!

Safsgarden-InneArtikel Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna och Moderaterna i spetsen har beslutat om stora nedskärningar inom äldreomsorgen. Tillsammans med Sverigedemokraterna tävlar man om vem som kan ge omsorgen minst resurser. Under 2019 har majoriteten budgeterat med nedskärningar på över 10 miljoner kronor och som en ytterligare åtgärd föreslår man nu att demensplatserna på Säfsgården i Fredriksberg avvecklas. Denna avlövning av Säfsgården innebär att Fredriksberg förlorar 4 årsarbeten. Detta är ett hårt slag mot den lokala arbetsmarknaden och sett till befolkningsmängd motsvarar det ungefär 100 jobb i Ludvika tätort. Vänsterpartiet är motståndare till...