Kalendarium

Vänsterpartiet överklagar utförsäljningen

2020-06-09-c5ff46b0-aa48-11ea-9e9b-b57558383be5Får en kommun sälja ut lönsamma delar av allmännyttan utan att först göra en ekonomisk analys av hur försäljningen påverkar bostadsbolagets ekonomi? Det är en fråga som Vänsterpartiet nu begär att Förvaltningsrätten prövar och att man till dess att frågan är avgjord hindrar kommunen från att sälja fastigheterna. – Läser man förarbetet till Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag så finns det flera saker som pekar på att ett allmännyttigt bolag inte utan en noggrann analys får sälja bort lönsamma tillgångar, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar. Enligt lagen så ska verksamheten bedrivas...

Ingen utförsäljning under pandemin

WEBB-FRONT-RORINTE Den S-ledda majoriteten i Ludvikahem önskar nu sälja ut delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet till ett privat investmentbolag. Detta avser man att klubba igenom mitt under rådande pandemi utan möjlighet till fungerande politiska dialog och debatt. Dessutom avser man att skatteplanera affären för att undvika beskattning. Detta anser Vänsterpartiet är helt förkastligt. – Det är helt orimligt att driva igenom mandatperiodens mest kontroversiella fråga mitt i en pandemi som blockerar politisk dialog, säger vänsterpartiets ordförande Ida Friberg i en kommentar. Vänsterpartiet kommer begära att kommunstyrelsen bordlägger frågan till dess att pandemin...

S-besked idag – Säfsgården räddas inte av välfärdsmiljoner

Dra i nödbromsen, rädda välfärdenTrots högtravande ord från finansminister Magdalena Andersson om att Socialdemokraterna alltid sätter välfärden först kom idag ett tydligt och tråkigt besked från den den S-ledda vård- och omsorgsnämnden i Ludvika. Trots att Ludvika kommun nu kan se fram emot närmare 14 miljoner om året i ökade generella statsbidrag (Ludvikas del av de så kallade välfärdsmiljarderna) så kommer man att gå vidare med avvecklingen av demensomsorgsplatserna i Fredriksberg. När vård- och omsorgsnämnden under hösten 2019 beslutade att avveckla demensomsorgen i Fredriksberg så var motivet att man såg sig tvingade...

Välfärdsmiljoner till Ludvika

Den senaste tiden har Vänsterpartiet genom att använda sin vågmästarroll i riksdagen lyckats pressa fram totalt 7,5 miljarder i extra välfärdspengar. Dels har man pressat regeringen till att i den kommande vårbudgeten skjuta till 5 miljarder extra till kommuner och regioner och den 19 februari beslutade riksdagen dessutom om en extra ändringsbudget som ger kommuner och regioner ytterligare 2,5 miljarder. I förra veckan presenterade SKR hur dessa extra pengar fördelas mellan kommuner och regioner. Det innebär att kommunerna får 508 kronor per kommuninnevånare. I dag presenterar SCB den befolkningsstatistik som kommer att ligga till grund för fördelningen. Med Ludvikas 26.898 innevånare innebär...

Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

FB-EkonomisktUtsattaBarnfamiljer02I Ludvika lever ett stort antal barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan tidigare visar en kartläggning från Rädda barnen att Ludvika är en av de kommuner i landet som har störst problem med barnfattigdom. Den senaste prognosen från Individ- och familjeomsorgen pekar på att omkring 1.200 barn lever i familjer som är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Sedan tidigare har Vänsterpartiet kritiserat beslutet att höja förskoleavgiften för familjer med låga inkomster. Nu föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att avgifterna inom förskola, kulturskolan och den...

Äntligen återinförs habiliteringsersättningen i Ludvika

FB-Habersattning01I dag togs det första formella steget för att återinföra habiliteringsersättning i daglig verksamhet. Efter år av politisk kamp, opinionsarbete och till och med påpekande från socialministern har den politiska majoriteten i Ludvika nu äntligen tagit sitt förnuft till fånga och beslutat återinföra habiliteringsersättningen i daglig verksamhet. Vänsterpartiet har under flera år drivit frågan, och vid flera tillfällen fått nej när vi lyft frågan i vård- och omsorgsnämnden. Vid dagens sammanträde med nämndens arbetsutskott togs dock ett enhälligt beslut om att ersättningen ska återinföras. Ett viktigt bevis för att politisk kamp lönar sig,...

Efter regeringens besked – avbryt nedskärningarna

Dra i nödbromsen, rädda välfärdenDe 3,5 miljarder som regeringen nu meddelar att man tänker förstärka kommunsektorn med är långt ifrån tillräckligt för att säkra välfärden, men det är ett steg i rätt riktning. För Ludvikas del innebär beskedet att kommunen lågt räknat kommer få ökade statsbidrag på 9 miljoner kronor under 2020. Tillsammans med den ospecificerade posten ”budgetreservation” på 3 miljoner innebär det att Ludvika kommun även med ett orealistiskt högt överskottsmål på 2 procent har 12 miljoner kronor ytterligare som kan användas för att stoppa eller i vart fall mildra de...

Rädda öppna förskolan i Ludvika

RäddaÖppnaförskolaniLudvikaAv besparingsskäl så vill Social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun bland annat stänga öppna förskolan i Ludvika Den budget som den styrande majoriteten beslutat ska gälla för 2020 är en tydlig och hård nedskärningsbudget som kommer att slå hårt mot välfärden i hela kommunen. Vi har sett hur beslut fattats om att sänka bemanningen inom äldreomsorgen och hur man beslutat avlöva Säfsgården i Fredriksberg från sitt demensboende. Förutom att skolan nu saknar pengar för att öppna nödvändiga förskoleavdelningar i nybyggda och inhyrda lokaler kommer nu också den så viktiga öppna förskolan att...

Socialministern förväntar sig att Ludvika återinför habiliteringsersättning i daglig verksamhet

I dag behandlade Riksdagen interpellationen från Ulla Andersson angående att Ludvika och ytterligare tre kommuner inte betalar habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om ett återinförande lokalt i Ludvika och vid dagens debatt var socialminister Lena Hallengren (S) väldigt tydlig med att hon anser att Ludvika gör fel och att kommunen bör återinföra ersättningen. Ministern sa bland annat att hon har ”genuint svårt att förstå” kommuner som inte söker statsbidraget för habiliteringsersättning och att hon anser att ”den person som deltar i daglig verksamhet bör ha ersättning”. I Ludvika har Hallengrens styrande partikamrater i Socialdemokraterna...

Vänsterpartiet överklagar beslutet om ny förskoletaxa

I dag har Vänsterpartiet genom ordförande Ida Friberg och oppositionsråd Lars Handegard överklagat den nya förskoletaxa som beslutades av fullmäktige den 11 november i år. Det nya förslaget innebär att familjer med låga inkomster får ökade kostnader. Vänsterpartiet är starkt kritiska till det nya förslaget som innebär att familjer med låga inkomster får ökade kostnader. I stället ville Vänsterpartiet att fullmäktige skulle besluta om att familjer med låga inkomster alltid ska undantas helt från avgifter i förskolan. Med Vänsterpartiets budgetförslag hade det också funnits förutsättningar att satsa mer pengar på förskolan. Det är dock inte partiets kraftiga invändningar mot förslaget...