Nyheter

LudvikaHem har inte mandat att köra över fullmäktige

FB-LagOchKFI går gavs Holmsund Invest AB tillträde till de fastigheter som man köpt från LudvikaHem. Detta efter att kommunalrådet Leif Pettersson (S) på en extra bolagsstämma i måndags godkände affären. Eftersom försäljningen har överklagats av bland andra Vänsterpartiet så har inte fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ännu. För tillfället inväntas besked om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd. Vid flera tillfällen har LudvikaHem genom styrelseordförande Ingvar Henriksson (S) meddelat att man tänker avvakta den juridiska processen innan man säljer fastigheterna. Något man nu alltså struntar i. Förutom det uppenbart olämpliga i att bryta mot tidigare...

Vänsterpartiet begär besked om Brunnsvik

FB-BrunnvikEgnaBen01Det är nu fem år sedan Ludvika kommun köpte Brunnsvik från LO. Inför köpet togs en affärsplan fram, som visade på att bolaget relativt snabbt skulle klara av att få en sund ekonomi och klara av att både gå med vinst och bära sina kostnader genom hyresintäkter. Såhär med facit i hand kan vi konstatera att affärsplanen sprack likt en ballong. Som följande tabell visar är hyresintäkterna betydligt lägre än vad man hade räknat med i den så kallade affärsplanen. UtfallBrunnsvikAr135 För att undvika direkta...

Krav på extrainsatt styrelsemöte i LKFAB

Med anledning av att den styrande majoriteten med styrelseordförande Ingvar Henriksson (S) i spetsen helt uppenbart valt att runda kommunfastigheters styrelse i frågan om en eventuell ombyggnad av Folkets hus festsal till biosalonger har Vänsterpartiet idag genom styrelseledamot Conny Bringås begärt ett extrainsatt styrelsemöte i Ludvika Kommunfastigheter AB. – En sådan viktig fråga som ombyggnation av Folkets Hus med stort allmänintresse måste beslutas i styrelsen, säger Conny Bringås i en kommentar. Det var den 25/7 som Ingvar Henriksson presenterade planerna på ombyggnad i Dalarnas Tidningar. I artikeln låter Henriksson bland annat meddela att upphandling är på gång och att man...

Vänsterpartiet överklagar utförsäljningen

2020-06-09-c5ff46b0-aa48-11ea-9e9b-b57558383be5Får en kommun sälja ut lönsamma delar av allmännyttan utan att först göra en ekonomisk analys av hur försäljningen påverkar bostadsbolagets ekonomi? Det är en fråga som Vänsterpartiet nu begär att Förvaltningsrätten prövar och att man till dess att frågan är avgjord hindrar kommunen från att sälja fastigheterna. – Läser man förarbetet till Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag så finns det flera saker som pekar på att ett allmännyttigt bolag inte utan en noggrann analys får sälja bort lönsamma tillgångar, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar. Enligt lagen så ska verksamheten bedrivas...

Ingen utförsäljning under pandemin

WEBB-FRONT-RORINTE Den S-ledda majoriteten i Ludvikahem önskar nu sälja ut delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet till ett privat investmentbolag. Detta avser man att klubba igenom mitt under rådande pandemi utan möjlighet till fungerande politiska dialog och debatt. Dessutom avser man att skatteplanera affären för att undvika beskattning. Detta anser Vänsterpartiet är helt förkastligt. – Det är helt orimligt att driva igenom mandatperiodens mest kontroversiella fråga mitt i en pandemi som blockerar politisk dialog, säger vänsterpartiets ordförande Ida Friberg i en kommentar. Vänsterpartiet kommer begära att kommunstyrelsen bordlägger frågan till dess att pandemin...

S-besked idag – Säfsgården räddas inte av välfärdsmiljoner

Dra i nödbromsen, rädda välfärdenTrots högtravande ord från finansminister Magdalena Andersson om att Socialdemokraterna alltid sätter välfärden först kom idag ett tydligt och tråkigt besked från den den S-ledda vård- och omsorgsnämnden i Ludvika. Trots att Ludvika kommun nu kan se fram emot närmare 14 miljoner om året i ökade generella statsbidrag (Ludvikas del av de så kallade välfärdsmiljarderna) så kommer man att gå vidare med avvecklingen av demensomsorgsplatserna i Fredriksberg. När vård- och omsorgsnämnden under hösten 2019 beslutade att avveckla demensomsorgen i Fredriksberg så var motivet att man såg sig tvingade...

Välfärdsmiljoner till Ludvika

Den senaste tiden har Vänsterpartiet genom att använda sin vågmästarroll i riksdagen lyckats pressa fram totalt 7,5 miljarder i extra välfärdspengar. Dels har man pressat regeringen till att i den kommande vårbudgeten skjuta till 5 miljarder extra till kommuner och regioner och den 19 februari beslutade riksdagen dessutom om en extra ändringsbudget som ger kommuner och regioner ytterligare 2,5 miljarder. I förra veckan presenterade SKR hur dessa extra pengar fördelas mellan kommuner och regioner. Det innebär att kommunerna får 508 kronor per kommuninnevånare. I dag presenterar SCB den befolkningsstatistik som kommer att ligga till grund för fördelningen. Med Ludvikas 26.898 innevånare innebär...

Underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

FB-EkonomisktUtsattaBarnfamiljer02I Ludvika lever ett stort antal barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan tidigare visar en kartläggning från Rädda barnen att Ludvika är en av de kommuner i landet som har störst problem med barnfattigdom. Den senaste prognosen från Individ- och familjeomsorgen pekar på att omkring 1.200 barn lever i familjer som är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Sedan tidigare har Vänsterpartiet kritiserat beslutet att höja förskoleavgiften för familjer med låga inkomster. Nu föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att avgifterna inom förskola, kulturskolan och den...

Äntligen återinförs habiliteringsersättningen i Ludvika

FB-Habersattning01I dag togs det första formella steget för att återinföra habiliteringsersättning i daglig verksamhet. Efter år av politisk kamp, opinionsarbete och till och med påpekande från socialministern har den politiska majoriteten i Ludvika nu äntligen tagit sitt förnuft till fånga och beslutat återinföra habiliteringsersättningen i daglig verksamhet. Vänsterpartiet har under flera år drivit frågan, och vid flera tillfällen fått nej när vi lyft frågan i vård- och omsorgsnämnden. Vid dagens sammanträde med nämndens arbetsutskott togs dock ett enhälligt beslut om att ersättningen ska återinföras. Ett viktigt bevis för att politisk kamp lönar sig,...

Efter regeringens besked – avbryt nedskärningarna

Dra i nödbromsen, rädda välfärdenDe 3,5 miljarder som regeringen nu meddelar att man tänker förstärka kommunsektorn med är långt ifrån tillräckligt för att säkra välfärden, men det är ett steg i rätt riktning. För Ludvikas del innebär beskedet att kommunen lågt räknat kommer få ökade statsbidrag på 9 miljoner kronor under 2020. Tillsammans med den ospecificerade posten ”budgetreservation” på 3 miljoner innebär det att Ludvika kommun även med ett orealistiskt högt överskottsmål på 2 procent har 12 miljoner kronor ytterligare som kan användas för att stoppa eller i vart fall mildra de...