Artiklar

Upp till bevis Socialdemokrater

WEBB_Grangesberg_Avlang Efter att i valrörelsen ha kopierat Vänsterpartiets förslag om att flytta kommunala jobb till Grängesberg valde de socialdemokratiska ledamöterna något förvånande att inte stödja förslaget när det sedan kom till fullmäktige för beslut i oktober. Istället hänvisade man till att samhällsbyggnadsnämnden borde hantera frågan själva. Därför lyfte Vänsterpartiets representant den 21 november frågan på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde och ville att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att skyndsamt ta fram en konkret tidsplan för hur kommunala jobb kan flyttas till Grängesberg. Även denna gång blev det kalla handen från bland annat de S-märkta...

Vi fortsätter att ta fajten för kommunala jobb till Grängesberg

WEBB_Grangesberg_Avlang Vid fullmäktiges senaste sammanträde behandlades vår motion om att flytta kommunala jobb till Grängesberg. Den nya majoriteten valde att anse motionen besvarad – ett praktiskt sätt att stoppa en motion utan att behöva rösta nej till den. Att en motion är besvarad brukar innebära att förslagen i motionen redan är på väg att genomföras. Så är det inte i det här fallet. Det finns inga konkreta planer på att flytta kommunala jobb. Tvärtom har de flesta nämnder uttalat ett motstånd mot utlokalisering. Samtidigt föreslås investeringar på närmare 20 miljoner för att...

Privatisera Brunnsvik!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår nu Vänsterpartiet att den f.d. folkhögskolan i Brunnsvik ska privatiseras. Efter fyra år med kommunalt ägande anser vi att det är dags att sälja det förlusttygda bolaget till någon privat aktör. Inom kort kommer en ny detaljplan att öka områdets användningsområden. Läs motionen nedan 1810122 – Motion – Privatisera Brunnsvik

Ökat självstyre inom äldreomsorgen i Fredriksberg

Vänsterpartiet i Ludvika vill se ett ökat personalinflytande inom den kommunala verksamheten. Vi tror att modellen med icke-vinstdrivande personalkooperativ kan berika den kommunala verksamheten, och att ett ökat inflytande på jobbet leder till både lägre sjukfrånvaro, större arbetsglädje och att nya och bättre arbetssätt kan växa fram. Därför har vi nu lämnat in en motion om detta till kommunfullmäktige i Ludvika. Vi vill låta äldreomsorgen i Fredriksberg (det särskilda boendet Säfsgården och hemtjänstgruppen i Fredriksberg) utveckla till en självstyrande enhet inom den kommunala förvaltningen, med en övergång till personalkooperativ som mål. Klicka här för att läsa motionen

Ynkligt att inte återinföra flitpeng

I höstens budgetuppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet kom man överens om att habiliteringsersättning i daglig verksamhet ska lagstadgas samt att staten skjuter till 350 miljoner till kommunerna för att finansiera reformen. Ludvika har tilldelats en miljon kronor för att kunna återinföra ersättningen, som några år tidigare avskaffades av besparingsskäl. Enligt uppgift från SVT betalar idag 271 av landets 290 kommuner ut habiliteringsersättning i daglig verksamhet. Syftet med ersättningen är att stimulera till ett ökat deltagande, samt att stärka självkänslan hos deltagarna. Ansvarig S-minister beskriver satsningen som en viktig social reform där man sätter satsningar på svaga grupper före borgerliga skattesänkningar....

Så löser V förskolekrisen

Hälften så dyrt - Dubbelt så bra Det är kö till förskolorna i Ludvika kommun Inte minst i Marnäsområdet är det idag brist på förskoleplatser. Under senare tid har därför en del mindre genomtänkta förslag på hur platsbristen kan lösas kommit fram. Ett sådant förslag, som nu riskerar att bli verklighet, är att kommunen köper den gamla långvårdsinrättningen Biskopsgården av Landstinget och bygger om vissa delar till förskola. En sådan affär kommer kosta kommunen minst 60 miljoner kronor. Vi i Vänsterpartiet menar att det är en onödigt dyr lösning med en dålig...

Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

Annons 1 - Lokaler - Grängesberg Utlokalisera kommunal förvaltning till gamla gruvkontoret i Grängesberg och till Brunnsvik. Det föreslår nu Vänsterpartiet i en motion till Ludvika kommunfullmäktige. Eftersom Ludvika kommun genom sina bolag Ludvika Kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB äger ett stort antal tomställda kontorsutrymmen både vid gamla gruvkontoret i Grängesberg och vid den gamla folkhögskolan i Brunnsvik föreslår nu Vänsterpartiet i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda ett arbete med att utlokalisera kommunal administration till dessa båda kommundelar. Istället för att investera stora summor i ombyggnation vid...

Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

För att lösa kommunens brist på förskoleplatser vill nu Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) förvärva Biskopsgården från Landstinget, och bygga om delar av fastigheten för att inrymma 6 stycken förskoleavdelningar. Kostnaden för detta beräknas till minst 60 miljoner kronor (35 miljoner för köp av fastigheten och minst 25 miljoner för ombyggnation). Exakt kostnad är i dagsläget omöjlig att uppge eftersom man ännu inte gjort någon ordentlig kalkyl på vad en ombyggnation kommer kosta – detta trots att man alltså tagit det formella beslutet att föreslå ett köp. Vänsterpartiet menar att detta är en dåligt genomtänkt idé som kommer att få förödande...

Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar

170629-AntirasistisktLatjolajbanNyhammar Under torsdagen deltog Vänsterpartiet Ludvika i det tvärpolitiska initiativet ”Antirasistiskt Latjolajban” som anordnades på torget i Nyhammar. Vi bjöd på närproducerad ekologisk jordgubbssaft och Fairtrade-märkt kaffe, delade ut material och pratade med folk i solen på torget. En lyckad tillställning med många deltagare från en lång rad organisationer.

Fira Första maj med Ludvikavänstern

Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Ludvika. Vi samlas klockan 13:00 i foajen på Folkets Hus i Ludvika. Där blir det tal av riksdagsledamoten och f.d. kommunalrådet från Fagersta Stig Henriksson. Vi bjuder på soppa, bröd, kaffe och kaka. Underhåller gör trubadur Tommy Nyholm. Varmt välkommen att fira Första maj med Vänsterpartiet i Ludvika!