Nyheter

Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

För att lösa kommunens brist på förskoleplatser vill nu Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) förvärva Biskopsgården från Landstinget, och bygga om delar av fastigheten för att inrymma 6 stycken förskoleavdelningar. Kostnaden för detta beräknas till minst 60 miljoner kronor (35 miljoner för köp av fastigheten och minst 25 miljoner för ombyggnation). Exakt kostnad är i dagsläget omöjlig att uppge eftersom man ännu inte gjort någon ordentlig kalkyl på vad en ombyggnation kommer kosta – detta trots att man alltså tagit det formella beslutet att föreslå ett köp. Vänsterpartiet menar att detta är en dåligt genomtänkt idé som kommer att få förödande...

Antirasistiskt Latjolajban i Nyhammar

170629-AntirasistisktLatjolajbanNyhammar Under torsdagen deltog Vänsterpartiet Ludvika i det tvärpolitiska initiativet ”Antirasistiskt Latjolajban” som anordnades på torget i Nyhammar. Vi bjöd på närproducerad ekologisk jordgubbssaft och Fairtrade-märkt kaffe, delade ut material och pratade med folk i solen på torget. En lyckad tillställning med många deltagare från en lång rad organisationer.

Fira Första maj med Ludvikavänstern

Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Ludvika. Vi samlas klockan 13:00 i foajen på Folkets Hus i Ludvika. Där blir det tal av riksdagsledamoten och f.d. kommunalrådet från Fagersta Stig Henriksson. Vi bjuder på soppa, bröd, kaffe och kaka. Underhåller gör trubadur Tommy Nyholm. Varmt välkommen att fira Första maj med Vänsterpartiet i Ludvika!

Därför säger Vänsterpartiet nej till köp av Brunnsvik

Under en längre tid har det pågått diskussioner i Ludvika kommun om ett eventuellt förvärv av fastigheterna vid f.d. Brunnsviks Folkhögskola. LO har erbjudit kommunen att förvärva fastigheterna för 1 krona, och har erbjudit att skicka med ett driftsbidrag om 3 miljoner kronor. Mot detta ska ställas att ett övertagande är förknippat med driftkostnader samt att anläggningen har behov av investeringar. Tidigt i denna process ställde Vänsterpartiet tydliga krav på att en ordentlig utredning av eventuell kommunnytta skulle genomföras och lyfte bland annat fram möjligheten att på Brunnsvik bygga upp en kommunal solelpark. Detta bland annat genom en motion till...

Fullmäktige bifaller V:s motion om solel

Vid kvällens sammanträde biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att minst 400kW solceller ska installeras inom kommunkoncernen. Vänsterpartiet ser detta som ett första större steg mot en ökad kommunal solelproduktion inom Ludvika kommun. Förutom ökad produktion av förnybar energi leder förslaget också till sänkta kommunala elkostnader samtidigt som den kommunala investeringen kan inspirera såväl privatpersoner som företag och exempelvis bostadsrättsföreningar att göra liknande investeringar. I beslutet ingår också att Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Ludvika Kommunfastigheter AB tar fram en strategi/policy för ökad användning av solenergi i kommunen. Fullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med...

Vänstern satsar på välfärdsarbetarna

Webb_ArbetsgivareLitaPa01 I dag presenterar Vänsterpartiet på nationell nivå en storsatsning för att skapa fler tillsvidareanställningar för undersköterskor. Förslaget innebär 500 miljoner i stimulans till de kommuner och landsting som tillsvidareanställer undersköterskor. Förslaget innebär att de som går ut omvårdnadsprogrammet eller läser in undersköterskekompetens inom komvux ska garanteras en fast anställning efter avslutade studier. Samtidigt vill Vänsterpartiet se åtgärder för att minimera antalet otrygga anställningar inom Ludvika kommun till förmån för fasta jobb, och har därför i dag lämnat in en motion till kommunfullmäktige genom gruppledare Sten G. Johansson. – Vi kan se...

Storsatsning på kommunal solel

I höstas motionerade Vänsterpartiet i Ludvika om en 400kW solcellsinstallation i kommunen. I förra veckan yrkade en enhällig samhällsbyggnadsnämnd bifall till motionen. Nu tar Vänsterpartiet nästa steg och presenterar sitt förslag till hur kommunen ska jobba med solel de kommande åren – en mycket omfattande handlingsplan som om det genomförs kommer skapa många nya gröna jobb och möjliggöra gröna företagsetableringar i Ludvika, göra kommunen till föregångare i kommunsverige när det gäller solelproduktion och sänka kommunens kostnader rejält. – Kommunal solelproduktion sänker kommunens driftkostnader rejält samtidigt som storskaliga installationer skapar förutsättningar för nya företagsetableringar inom solelbranschen, säger Lars Handegard, ordförande och...

Utred förutsättningarna för Brunnsvik

Under våren har frågan om ett kommunalt övertagande av fastigheterna vid f.d. Brunnsviks folkhögskola diskuterats en hel del i Ludvika. Från vänsterpartiets sida har vi från början varit väldigt tydliga med två saker. Dels är det fullständigt nödvändigt med en ordentlig plan för hur framtida verksamhet ska kunna utvecklas på Brunnsvik – vi behöver identifiera konkreta användningsområden och sedan kostnadsberäkna dessa. Först när en sådan plan finns är det möjligt att ta ställning för eller emot ett kommunalt engagemang på Brunnsvik. Vilka dessa användningsområden är, och hur en eventuell kommunal inblandning ska se ut är något som behöver utredas på...

Ludvika inför 30 timmars förskola för alla barn

I dag röstade en majoritet i kommunfullmäktige för att bifalla Vänsterpartiets motion om 30 timmars förskola för alla barn. Vänsterpartiets förhoppning är att denna förändring ska kunna träda i kraft efter semestern. Förslaget innebär att alla barn i kommunen ges en mer likvärdig förskola. För Vänsterpartiet har det varit helt centralt att barn till arbetslösa, som redan har de sämsta förutsättningarna att lyckas väl i fortsatta studier, ska få ökad tid på förskolan. Nästa steg i förskolepolitiken blir att minska barngruppernas storlek  – ett arbete som är högt prioriterat i Vänsterpartiet på såväl nationell som kommunal nivå.

Ludvikavänstern på Lyviksberget

Lördagen den 17 maj fanns Vänsterpartiet på plats utanför Coop Extra vid Lyviksberget. Under några soliga timmar delades flygblad inför EU-valet samt lokalt material kring vår lokala klimatpolitik. Under ett par timmar ordnade vi också med ansiktsmålning och ballongdjur till barnen. Många var särskilt förtjusta i våra förslag kring sol- och vindkraft.