Styrelsen

Vi är valda av årskonferensen att leda partiets lokala arbete

Styrelsen för Vänsterpartiet i Ludvika

Ordinarie ledamöter

Ida Friberg
Ordförande

Sten G Johansson
Vice ordförande

Lars Handegard
Kassör

Audrina Handegard
Ledamot

Tommy Håkansson
Ledamot

Suppleanter

Louise Jakobsson
Ersättare

Jonas Fürtig Hjerppe
Ersättare

Share Button