Styrelsen

Vi är valda av årskonferensen att leda partiets lokala arbete

Styrelsen för Vänsterpartiet i Ludvika

Ordinarie ledamöter

Sten G Johansson
Ordförande

Audrina Handegard

Vice ordförande

Lars Handegard
Kassör

Ida Friberg
Ledamot

Tommy Håkansson
Ledamot

Suppleanter

Louise Jakobsson
Ersättare

Jonas Fürtig Hjerppe
Ersättare

Share Button