Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

FixartjanstMatdistWEB-2019
änsterpartiet vill att Ludvika kommun ska införa en kommunal fixartjänst samt återinföra matdistribution inom äldreomsorgen. Inför bolagsstämman i Ludvika kommunfastigheter presenterar nu Vänsterpartiet ett konkret förslag på hur detta kan finansieras. Vårt förslag kommer att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst och korttidsvård och leda till en välkommen extra service till den äldre delen av befolkningen. Förslaget ligger också väl i linje med det kommunala målet om ”En bra kommun att leva i”, som är ett av kommunens övergripande mål. Det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem gjorde under 2018 en vinst på ungefär 25 miljoner kronor. Kommunen behöver inte betala någon bolagsskatt...